YK-päivän tehtävä

Väkivallattomuuden päivä: Ei haukku haavaa tee

Mitä opin

Käsitellään kiusaamista yhtenä väkivallan muotona.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, FI, TE, HY, ET, UE

Ohjeet: 

Jakaantukaa 4 ryhmään ja valitkaa oheisesta listasta jokaiselle ryhmälle 4 kysymystä pohdittavaksi. Jakakaa kysymykset niin, että jokainen kysymys tulee käsiteltyä. 

Kysymykset: 

 • Mitä on henkinen väkivalta? 
 • Miten henkinen väkivalta eroaa fyysisestä väkivallasta? 
 • Voiko sanoilla vahingoittaa?
 • Mitä vaikutuksia henkisellä väkivallalla voi olla? 
 • Mitä on kiusaaminen? 
 • Missä kiusaamista yleisimmin esiintyy? 
 • Onko toisen henkilökohtaisista ominaisuuksista huomauttelu kiusaamista? 
 • Miten kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun?
 • Voiko vitsin varjolla vahingoittaa?
 • Mikä on rakentavan keskustelun ja ilkeämielisen puheen ero? 
 • Mitä on häirintä? 
 • Minkälainen arvostelu voi olla haitallista?
 • Mitä eri muotoja voi sisältyä kiusaamiseen? 
 • Osallistuuko kiusaamistilanteen vierestä seuraaja kiusaamiseen? 
 • Miten kiusaamiseen voi puuttua? 
 • Miten kiusaamisen voi lopettaa? 

Kirjoittakaa vastauksenne paperille ja esitelkää keskustelunne tulokset muulle luokalle. Laatikaa sen jälkeen yhdessä luokalle yhteistoiminnan pelisäännöt. Keksikää vähintään 6 kohtaa, joiden avulla luokan yhteishenkeä voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä kiusaamista. Laatikaa ohjeet isolle paperille ja koristelkaa se. Ripustakaa säännöt luokkaan näkyvälle paikalle.