YK-päivän tehtävä

Väkivallattomuuden päivä: Elämänpolut

Mitä opin

Pohditaan epäoikeudenmukaisen kohtelun ja väkivallan vaikutuksia elämään. Tehtävä sopii soveltavasti kaikille ikäryhmille

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, ET, HY, TE, KU

Ohje:

Valitkaa pareittain oheisesta listasta yksi henkilökuvaus. Laatikaa henkilölle tarina, elämänpolku. Kuvitelkaa henkilölle tausta, historia, perhe ja ystävät. Keksikää hänelle nimi ja pohtikaa mistä hän pitää, mitä hän pelkää ja mistä hän unelmoi. Piirtäkää henkilöstä kuva.

Laatikaa henkilön tarinasta elämänpolku janaksi, johon merkitsette hänen elämänvarrella sattuneita asioita. Aloittakaa henkilön varhaislapsuudesta ja edetkää nykypäivään asti. Miltä hänen arkensa näyttää nyt? Laatikaa lopuksi ikkuna tulevaisuuteen: miltä henkilön elämä näyttää 5 vuoden kuluttua?

Kootkaa elämänjanat ja kuvat isolle paperille. Esitelkää tarinanne vuorotellen muulle luokalle. Pohtikaa yhdessä kuinka todenmukaisia hahmonne ovat? Minkaläisen tiedon varaan rakensitte tarinat? Tunteeko joku esiteltyjä tai heidän kaltaisiaan ihmisiä?

Henkilökuvaukset:

  • Olen 13-vuotias yksin Suomeen saapunut pakolainen. Jouduin pakenemaan kotimaani sisällissotaa kaksi vuotta sitten. Perheeni on kadonnut.
  • Olen 10-vuotias sudanilainen tyttö. Kyläni kaivo on kuivunut. Joudun päivittäin hakeman vettä perheelleni kolmen kilometrin päästä naapurikylästä. Alueella on aika ajoin levottomuuksia.
  • Olen 15-vuotias intialainen poika. Työskentelen 10 tuntia päivässä kenkätehtaassa, jonka johtaja käyttäytyy työntekijöitään kohtaan väkivaltaisesti. Olen perheesn ainoa elättäjä.
  • Olen 24-vuotias italialainen kansalaisaktivisti. Osallistuin maani hallituksen politiikkaa vastustavaan mielenosoitukseen, jonka poliisit hajottavat väkivaltaisesti. Minut pidätettiin kovin ottein.
  • Olen 19-vuotias afgaaninainen. Jouduin pakenemaan kotimaastani vaadittuani parannuksia naisten asemaan. Kotimaassani minua odottaa kuolemantuomio.

Vinkki! Mikäli käytettävissä on enemmän kuin 1 oppitunti, laatikaa elämänjanat pareittain kahdesta henkilöstä. Vertailkaa luokassa syntyneitä töitä. Millaisia tarinoita syntyi samoista hahmoista?