Materiaalit

Materiaalit

DigiMUN -kokoussimulaatiossa mallinnetaan YK:n turvallisuusneuvoston toimintaa käsittelemällä Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa. Kaikki kokoukseen tarvittavan taustamateriaalin ja hyödylliset linkit löydät tästä. 

Teema: Nuoret, rauha ja turvallisuus

Joulukuussa 2015 YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevan päätöslauselman, eli oikeudellisesti sitovan kirjallisen julkilausuman, jossa jäsenvaltiot tunnustivat ensimmäistä kertaa, ettei rauhaa voida rakentaa ilman nuorten osallistumista ja tukea. Tämä päätöslauselma nro. 2250 on YK:n historiassa ensimmäinen, joka koskee erityisesti nuorten roolia konfliktien ennaltaehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa, ja siinä nuoret nostetaan kumppaneiksi rauhanpöytiin.

Päätöslauselma on erityinen myös siitä, että nuorten osallistumista rauhantyöhön ei rajoiteta vain koskemaan maita, joissa on käynnissä olevia konflikteja. Päätöslauselman henki heijastelee positiivisen rauhan käsitettä, jonka mukaan rauha on muutakin kuin konfliktin poissaoloa; se on turvallisuuden tunnetta sekä tulevaisuutta ja rauhaa turvaavia institutionaalisia ja sosiaalisia rakenteita. Tämän määritelmän näkökulmasta jokainen nuori voi osallistua rauhan toimintaan ja turvallisuuden ylläpitämiseen. 

Nuoria, rauhaa ja turvallisuutta käsitellään viiden osa-alueen kautta: 

  1. OSALLISTUMINEN: Nuoret osallistuvat päätöksentekoon konfliktien ehkäisemisessä ja rauhan rakentamisessa. 

  1. SUOJELU: Siviilejä, myös nuoria, pitää suojella konflikteissa ja niiden jälkeen. Nuoria kohtaan tehtyihin rikoksiin syyllistyneet on tuotava oikeuden eteen. 

  1. ENNALTAEHKÄISY: Nuorten rauhan rakentamisen osallistumismahdollisuuksia on tuettava, jotta ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä ja joutumista mukaan väkivaltaiseen tai rikolliseen toimintaan. 

  1. KUMPPANUUDET: Nuoret tulee ottaa mukaan kumppaneiksi neuvotteluihin ja rauhan strategioiden kehittämiseen konfliktien aikana ja niiden jälkeen. 

  1. VETÄYTYMINEN JA SOPEUTTAMINEN: Aseistariisunnassa, kotiuttamisessa ja yhteiskuntaan sopeuttamisessa tulee ottaa huomioon konflikteissa kärsineiden nuorten tarpeet.

Extra

Valtioihin perehtyminen ja julkilausuma

  • Globalis-tietokanta maailman eri maista, tilastoista, kansainvälisistä sopimuksista ja ajankohtaisista konflikteista 

Nuoret, rauha ja turvallisuus – täydennettävä julkilausumaluonnos 

Turvallisuusneuvoston kokoussimulaatiossa käsitellään 2250 -päätöslauselmaa, josta aukkolauseita täydentämällä osallistujat tekevät oman versionsa – julkilausuman. Tämä julkilausuma on yhteisten neuvotteluiden tulos ja sen tarkoituksena on tuoda julki nuorten mielipiteitä ja toimenpide-ehdotuksia heidän omien delegaatioidensa näkökulmista. Delegaatioissa edustetaan siis valtioiden nuoria, ei päämiehiä. 

Täydennettävä julkilausumapohja perustuu 2250 -päätöslauselman rakenteeseen. Hyvän julkilausuman lausekkeet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. 

Julkilausuman alussa olevissa johdantolauseissa kuvataan taustoja ja syitä julkilausuman kirjoittamiselle. Ne viittaavat YK:n peruskirjan artikloihin, jotka tukevat sopimusluonnosta, aikaisempien kokousten päätöslauselmiin tai sopimuksiin. Näitä lauseita ei muokata, vaan ne ovat sellaisenaan pysyvä osa julkilausumaa. 

Täydennettävien lauseiden tulee olla konkreettisia ehdotuksia, joilla esitetään ratkaisuja kansainvälisesti nuoria koskeviin rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin viidessä osa-alueessa. Kokoukseen valmistautuessa delegaatiot täydentävät lauseet omilla ehdotuksillaan ja keskustelevat niistä kokouksen aikana. 

Kokouksen toteutus (digijohtajalle/puheenjohtajalle)