2250 -työkalupakki

Tälle sivulle on kerätty materiaalia, jotka auttavat ymmärtämään Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman sisältöä. Tarkoituksena on myös antaa ajatuksia siitä, miten meistä jokainen voi edistää sen tavoitteita.

Työkalupakki perustuu UNOY Peacebuildersin luomaan Youth4Peace -työkalupakkiin.

Tutustu päätöslauselmaan!

Mistä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa numero 2250 on kyse?

Perusasiat

Päätöslauselma kokonaisuudessaan (englanniksi)

2250-yleisopas Mitä päätöslauselma pitää sisällään? Miksi sillä on merkitystä? Miten sitä voi hyödyntää? (englanniksi)

2250 selitettynä: Versio päätöslauselmasta, joka on varustettu perusteellisilla selityksillä sekä kuvauksilla jokaisen kappaleen merkityksestä (englanniksi).

Suomen 2250-sivusto

Muita lähteitä

2250-verkoston asiakirja: Miksi päätöslauselma on tärkeä ja miten Suomen tulisi edistää päätöslauselmaa?

Guiding Principles on Young People’s Participation in Peacebuilding: Yhdeksänosainen ohje siitä, miten nuoret voidaan ottaa mukaan rauhanprosessiin (englanniksi).

UN Plan of Action Against Violent Extremism: YK:n pääsihteerin kehittämä suunnitelma väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisystä. Suunnitelmaan sisältyy nuorten osallistamista käsittelevä osio (englanniksi).

Action Agenda to Prevent Violent Extremism and Promote Peace: Asiakirja Global Youth against Violent Extremism -huippukokouksen lopputuloksista. Dokumentti pohtii nuorten osallistumista ja sen yhteyksiä väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamiseen ja niiden synnyn ennaltaehkäisyyn (englanniksi).

Amman Youth Declaration: Dokumentti Global Forum on Youth, Peace and Security -päivien lopputuloksista. Julistus on suunnitelma siitä, miten Nuoret, rauha ja turvallisuus -linjausta voidaan vahvistaa (englanniksi).

Osallistu!

YK:n jäsenmaat ovat päävastuussa päätöslauselman 2250 toimeenpanosta, mutta nuoret ja kansalaisjärjestöt voivat myös osallistua omilla tavoillaan.

Työtä voidaan tehdä niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla.

Päätöslauselman toimeenpanoa voi edistää monin tavoin riippuen myös siitä, kuinka paljon aikaa ja muita resursseja on käytössä.

On tärkeää olla tietoinen siitä, mitkä ovat oman yhteisön nuorten isoimmat haasteet ja tarpeet. Silloin on helpompi ymmärtää, mihin osa-alueeseen kannattaa keskittyä.


Esimerkkejä osallistumisesta:

Tule mukaan 2250-verkostoon!

2250-verkosto edistää Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa ja siitä tiedottamista Suomessa.

Se on päätöslauselmasta kiinnostuneiden järjestöjen ja henkilöiden verkosto. Kokouksiin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet. Verkoston sihteeristö toimii Allianssi ry:n alaisena.

Levitä sanaa!

Ihmisten täytyy tietää mikä päätöslauselma 2250 on, mitä se pitää sisällään ja miksi se on tärkeä. Muuten he eivät voi edistää sen tavoitteiden toteutumista.

Sinäkin voit esimerkiksi:

 • kutsua YK-nuorisodelegaatin vierailemaan koulussasi, lukiossasi, yliopistollasi tai muun yhdistyksen vieraana. YK-nuorisodelegaatti valitaan vuosittain.
   
 • esitellä päätöslauselman järjestösi jäsenille, aktiiveille, kollegoille…
   
 • osallistua Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemaan liittyviin tapahtumiin ja mainita päätöslauselman esimerkiksi paneelikeskustelussa, väittelyssä ja verkostoitumistilaisuuksissa.
   
 • kertoa blogissasi tai muussa omassa kanavassasi aiheesta.
   
 • luoda ja jakaa sisältöä sosiaalisessa mediassa käyttämällä aihetunnisteita #2250fi #YPS #Youth4Peace ja #SCR2250.
   
 • jakaa tämän työkalupakin sisältöä esimerkiksi järjestösi ja verkostosi kanssa.

Haluatko tehdä vielä enemmän?

Jonkin asian ajaminen tarkoittaa sen tuomista keskusteluun, jotta asia saisi kannatusta ja jotta päätöksentekijät edistäisivät asiaa. Tällainen toiminta vaatii suunnittelua.

Näillä askelilla voit aloittaa:

 • Mieti (järjestösi tai verkostosi kanssa), mikä on teille keskeistä ja minkälaista viestiä haluatte välittää. Voitte päättää keskittyä esimerkiksi päätöslauselmaan kokonaisuudessaan tai vain yhteen tiettyyn osa-alueeseen.
   
 • Mieti yhteistyökumppaneita, joiden haluaisit olevan osana 2250-kampanjaa. Ne voivat olla esimerkiksi nuorten yhdistyksiä tai nuoriin keskittyneitä kansalaisjärjestöjä, rauhanjärjestöjä, YK:n edustajia. Muista myös miettiä, kuka tai ketkä ovat kohderyhmäsi.
   
 • Luo sisältöä sosiaaliseen mediaan, blogeihin ja vlogeihin – älä unohda käyttää hashgtageja #2250fi #YPS #Youth4Peace ja #SCR2250.
   
 • Järjestä tapahtumia, työpajoja ja koulutuksia aiheesta.
   
 • Ota yhteyttä paikalliseen mediaan (sanomalehdet, televisio) ja kysy, ovatko he käsitelleet teemaa. Ehdota juttuja, joita he voisivat aiheesta tehdä.

Yhteistyö!

Päätöslauselman 2250 pääviesti on se, että nuoret täytyy ottaa mukaan työhön väkivallan estämiseksi, väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamiseksi ja rauhan rakentamiseksi.

Yhteistyöllä voimme saada päätöslauselmalle paremmin näkyvyyttä.

Pohdittavaa yhteistyötä aloitettassa:

 • Kartoita yhteisösi keskeiset toimijat rauhan ja turvallisuuden alalla – esimerkiksi nuorten valtuustot, rauhanliikkeet ja YK:n edustajat jne.
   
 • Mieti, mitä molemmat osapuolet voivat antaa mahdollisessa yhteistyössä. Sinulla saattaa olla paljon tietoa siitä, miten paikalliset nuoret saadaan mukaan toimintaan, kun taas toisella osapuolella voi olla paremmat mahdollisuudet esimerkiksi rahoittaa toimintaa.
   
 • Ota yhteyttä toimijoihin ja ota selvää, miten voisitte tehdä yhteistyötä. Ole avoin keskustelemaan erilaisista yhteistyömuodoista sen sijaan, että lähestyt mahdollista yhteistyökumppania kertomalla mitä haluat tai tarvitset.

Järjestä tilaisuus päätöslauselmasta omalla paikkakunnallasi!

Tilaisuuden järjestäminen on hyvä tapa lisätä tietoisuutta päätöslauselmasta ja saada sidosryhmiä mukaan toimintaan.

Mieti näitä asioita kun järjestät tilaisuutta:

 • Millainen tilaisuus toimii parhaiten alueellasi? Paneeli, keskustelutilaisuus vai jokin pienimuotoisempi tapahtuma tai tempaus?
   
 • Missä tilaisuus järjestetään? Miten tilaisuutta markkinoidaan?
   
 • Ketä kutsutaan paikalle (opiskelijoita, kansanedustajia, kunnallispäättäjiä, nuorisoaktiiveja, kansalaisjärjestöjä…)?
   
 • Mikä on tilaisuuden budjetti? Miten ja mistä rahoitusta on mahdollista saada?
   
 • Pyydä ystäviä, kollegoita ja kumppaniärjestöjä auttamaan tilaisuuden markkinoinnissa.
   
 • Kokoa tiimi! Ole yhteydessä nuorisojärjestöihin, kouluihin tai mediaan saadaksesi yhteistyökumppaneita tilaisuuden järjestämiseen.


2250-tietoisku

2250-tietoisku on vapaasti käytettävissä!

PowerPoint-esitelmä avaa päätöslauselman taustaa ja käy läpi sen sisältöä. Voit halutessasi ladata ja muokata esitelmää omien tarpeidesi mukaan.

2250-tietoisku_powerpoint.pptx

 

* Alkuperäinen UNOY Peacebuildersin logo englanniksi täällä.