Kannanotto/lausunto

Kirjoitus: Kaikki ihmisoikeudet kuuluvat meille kaikille

Ihmisoikeuksien jakamattomuudella tarkoitetaan sitä, että yhdessä kaikki ihmisoikeudet muodostavat toisistaan erottamattoman kokonaisuuden, jossa jokainen oikeus ja vapaus on yhtä tärkeä.

Kahden kuvan kollaasi jossa kaksi naista

"KAIKKI ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Näin alkaa YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948 hyväksytty ihmisoikeuksien julistus. Kyseiseen julistukseen kirjattiin ihmisoikeudet ensimmäisen kerran kattavasti ja se toimi lähtökohtana myöhemmin muodostuneelle ihmisoikeussopimusten järjestelmälle.

Teppo Sillantaus kirjoitti ihmisoikeuksien jakamattomuudesta ja käsitteen vääristä tulkinnoista kolumnissaan Helsingin Sanomissa 10.4.2021. Sillantaus on oikeassa siinä, että ihmisoikeuksiin liittyy suurelle yleisölle vielä jokseenkin tuntemattomia käsitteitä, joita joskus käytetään väärin.

Ihmisoikeuksien jakamattomuudella tarkoitetaan sitä, että yhdessä kaikki ihmisoikeudet muodostavat toisistaan erottamattoman kokonaisuuden, jossa jokainen oikeus ja vapaus on yhtä tärkeä. Yhden oikeuden loukkaus voi vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksien toteutumiseen. Ihmisoikeudet ovat siten toisistaan erottamattomia ja toisistaan riippuvaisia.

Maailman muuttuminen ja kehittyminen on asettanut meille yhä uudelleen tarpeen tarkastella sopimusten toteutumista ja valvontaa. Ihmisoikeusjulistus on painava ydin, mutta varsinaiset valtioita sitovat ihmisoikeussopimukset on määritelty myöhemmin. Sopimuksia on YK:ssa hyväksytty yhdeksän, ja lisäpöytäkirjoineen ne turvaavat 40 ihmisoikeudeksi nimettyä perusoikeutta jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa.

Ajatus jakamattomuudesta perustuu juuri tähän – kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen kokonaisuutena. Juuri tuo ajatus on kulkenut mukana YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta lähtien.

Sillantaus viittasi tekstissään, ilmeisesti huumorimielessä, Suomen YK-liiton kahden vuoden takaiseen, ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotispäivää juhlistaneen kampanjan twiittiin. Sen sanoma on edelleen yhtä ajankohtainen kuin ihmisoikeusjulistusta hyväksyttäessä. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja ne kuuluvat meille kaikille.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 15.4.2021