Kannanotto/lausunto

Amazonia täytyy suojella, Suomen on toimittava

Laajat tulipalot Amazonin sademetsissä ovat erittäin huolestuttavia, ja Suomen on EU-puheenjohtajamaan toimittava niiden pysäyttämiseksi.

“Olen syvästi huolissani Amazonin sademetsän tulipaloista. Globaalin ilmastokriisin keskellä emme voi sallia, että tärkeimmälle hapen ja luonnon monimuotoisuuden lähteelle tapahtuu yhtään enempää vahinkoa, totesi YK:n pääsihteeri António Guterres.

”Amazonia täytyy suojella”, hän lisäsi.

Brasiliassa metsää poltetaan tavallisestikin tähän aikaan vuodesta, kun sitä raivataan viljelys- ja laidunmaiksi. Tänä vuonna tulipalojen määrä on kuitenkin noussut jopa 85 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

”Tilanne on kestämätön. Suomen täytyy EU-puheenjohtajamaana toimia nyt ja vaatia, että Brasilia
toimii tai sille tulee taloudellisia seuraamuksia”, toteaa YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.

EU ja Brasilia, Argentiina, Uruguay ja Paraguay ovat neuvotelleet Mercosur-kauppasopimuksesta. Sopimukseen on sisällytetty myös vaateita Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisesta ja metsäkadon pysäyttämisestä.

”Se ei kuitenkaan riitä. Ilmastonmuutoksen torjumisella ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisella on kiire, ja sademetsien katoaminen tällä vauhdilla vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen kokonaan”, Kauppila jatkaa.

Tilanne on vakava myös alueella asuvien alkuperäiskansojen näkökulmasta, sillä metsien tuhoutuminen uhkaa heidän perinteisiä elinalueitaan. Alkuperäiskansat ovatkin olleet Brasiliassa aktiivisia sademetsien puolustajia.

Ilmasto ja kestävä kehitys ovat myös syyskuussa YK:n yleiskokouksessa keskeisiä teemoja. Valtioiden päämiehet kokoontuvat silloin sekä ilmastohuippukokoukseen että ensimmäinen kestävän kehityksen huippukokoukseen.

”Sademetsien tilanne nousee varmasti suureksi puheenaiheeksi myös siellä, mutta siihen asti emme voi odottaa. Maailman on toimittava nyt”, Kauppila toteaa.