YK-päivä

Kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä

Mikroluotot edistävät tasa-arvoa Bangladeshissa.
Mikroluotot edistävät tasa-arvoa Bangladeshissa. Kuva: Rauli Virtanen.

World Day of Social Justice

YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän kansainväliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi vuonna 2007. YK pyrkii näin muistuttamaan jäsenmaitaan, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeistä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa.

Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä kehityksen ja ihmisarvon edistämisessä on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tuetaan parantamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa, turvaamalla alkuperäiskansojen oikeudet sekä poistamalla esteitä, joita ihmiset kohtaavat sukupuolensa, ikänsä, rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai vammansa takia.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi myös toimet köyhyyden poistamiseksi ja kaikkien yhtäläisen ihmisarvon takaamiseksi ovat tärkeitä.

Teemapäivän kotisivu