YK-päivän tehtävä

Rohkea Rosa Parks

Mitä opin

Tutustutaan Rosa Parksin tarinan avulla mustien vapaustaisteluun.

Tehtävän kuvaus

Ohjeet: 

1. Vaihe 

 • Lukekaa laulun Sister Rosa sanat (liite1). 

 • Voitte samalla myös kuunnella ja katsoa Neville Brothersin esittämän Sister Rosa kappaleen musiikkivideon (YouTube). 

Jakaantukaa pienryhmiin ja pohtikaa: 

 • Minkälaisesta tilanteesta kappale kertoo? 

 • Mihin aikakauteen arvelette tapahtumien liittyvän, entä mihin maahan? 

 • Laatikaa ryhmässä tarina laulun naisesta ja kertokaa ne vuorotellen luokalle. Voitte myös näytellä tilanteen. 

 • Lukekaa lisätietoa Rosa Parkisista (liite2). 

Pohtikaa lopuksi: 

 • Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia kansalaisilla on taistella tämän päivän rasismia ja syrjintää vastaan? 

 • Voiko yksi ihminen vaikuttaa? 

 • Miten arjen rasismi tänä päivänä näkyy? Miten rasismi ilmenee Suomessa? 

 • Onko Yhdysvaltojen rotuerottelulakien ja Etelä-Afrikan apartheidin kaltaista kahtiajakoa vielä olemassa? 

 • Nimetkää muita tuntemianne ihmisoikeustaistelijoita. 

2. Vaihe 

Jatkakaa teemaa jakautumalla 3-4 hengen ryhmiin. Valitkaa ryhmissä yksi tunnettu oikeustaistelija ja tehkää hänestä esitelmä, infojuliste, sarjakuva, tarina tai lyhyt näytelmä. Voitte siis itse valita miten haluatte käsitellä aihetta tarkemmin. 

Esimerkkejä tunnetuista oikeustaistelijoista: 

 • Rosa Parks 

 • Mahatma Gandhi 

 • Anna Politkovskaja 

 • Martin Luther King 

 • Äiti Teresa 

 • Martti Ahtisaari 

 • Nelson Mandela 

 • Minna Canth 

 • Malala Yousafzai 

 • Elisabeth Rehn 

Esittäkää työnne vuorotellen luokassa muille ja kertokaa, miksi valitsitte juuri kyseisen henkilön sekä mitä opitte aiheesta lisää.