YK-päivän tehtävä

Rohkea Rosa Parks

Mitä opin

Tutustutaan Rosa Parksin tarinan avulla mustien vapaustaisteluun.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, EN, MU, HI, YH, ET, FI, ATK

Huom! Opettaja voi valita, pitkän version (1 ja 2 vaiheet) tai lyhyen (vain 1 vaihe).

Ohjeet: 

 1. Vaihe 

Lukekaa laulun Sister Rosa sanat (liite1). Voitte samalla myös kuunnella ja katsoa Neville Brothersin esittämän Sister Rosa kappaleen musiikkivideon (YouTube). 

Jakaantukaa pienryhmiin ja pohtikaa:

 • Minkälaisesta tilanteesta kappale kertoo? 
 • Mihin aikakauteen arvelette tapahtumien liittyvän, entä mihin maahan? 
 • Laatikaa ryhmässä tarina laulun naisesta ja kertokaa ne vuorotellen luokalle. Voitte myös näytellä tilanteen. 
 • Lukekaa lisätietoa Rosa Parkisista (liite2). 

Pohtikaa lopuksi:

 • Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia kansalaisilla on taistella tämän päivän rasismia ja syrjintää vastaan? 
 • Voiko yksi ihminen vaikuttaa? 
 • Miten arjen rasismi tänä päivänä näkyy? Miten rasismi ilmenee Suomessa? 
 • Onko Yhdysvaltojen rotuerottelulakien ja Etelä-Afrikan apartheidin kaltaista kahtiajakoa vielä olemassa? 

Nimetkää muita tuntemianne ihmisoikeustaistelijoita.
__________________________________________

       2. Vaihe 

Jatkakaa teemaa jakautumalla 3-4 hengen ryhmiin. Valitkaa ryhmissä yksi tunnettu oikeustaistelija ja tehkää hänestä esitelmä, infojuliste, sarjakuva, tarina tai lyhyt näytelmä. Voitte siis itse valita miten haluatte käsitellä aihetta tarkemmin. 

Esimerkkejä tunnetuista oikeustaistelijoista: 

 • Rosa Parks 
 • Mahatma Gandhi 
 • Anna Politkovskaja 
 • Martin Luther King 
 • Äiti Teresa 
 • Martti Ahtisaari 
 • Nelson Mandela 
 • Minna Canth 
 • Malala Yousafzai 
 • Elisabeth Rehn 

Esittäkää työnne vuorotellen luokassa muille ja kertokaa, miksi valitsitte juuri kyseisen henkilön sekä mitä opitte aiheesta lisää. 

Sister Rosa Parks -sanat Kuka oli Rosa Parks?