YK-päivän tehtävä

Oikeuteni ja velvollisuuteni?

Mitä opin

Pohditaan oikeuksien ja velvollisuuksien suhdetta.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, HY ET, FI, UE, OPO

Ohjeet:

 1. Jakaantukaa 3-4 henkilön ryhmiin ja pohtikaa ensin omia oikeuksianne ja velvollisuuksianne. Mitä oikeuksia teillä on yhteiskunnassa? Entä mitä velvoitteita? Kirjatkaa ylös pohdintojanne.
   
 2. Tutustukaa lapsen oikeuksien sopimukseen (liite). Vertailkaa alussa kirjoittamianne oikeuksia ja velvollisuuksia sopimuksen sisältöihin. Löytyykö yhtäläisyyksiä?
   
 3. Pohtikaa oikeuksia lapsen oikeuksien sopimuksessa. Mitä velvollisuuksia niiden toteutuminen edellyttää? Kirjatkaa ylös pohdintanne. Oikeuksien ja velvollisuuksien pohdinnassa tarkastelkaa esimerkiksi:
 • Oikeus ilmaista mielipiteensä - velvollisuus kunnioittaa muiden mielipiteitä
 • Oikeus yksityisyyteen - velvollisuus kunnioittaa muiden yksityisyyttä
 • Oikeus turvallisuuteen - velvollisuus olla vaarantamatta muiden turvallisuutta
 • Muita lapsen oikeuksien sopimuksessa mainittuja oikeuksia ja niihin liitettävissä olevia velvollisuuksia.

      4. Esitelkää lopuksi työ muulle luokalle.

Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä