Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusmatka

Mitä opin

Virtuaalisella ihmisoikeusmatkalla opitaan ihmisten moninaisuudesta, ihmisoikeussopimuksista sekä oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Lisäksi pohditaan omia vaikutuskeinoja: miten voimme omalla toiminnallamme edistää yhdenvertaisuutta ja puolustaa ihmisoikeuksia yhteisöissämme.

Tehtävän kuvaus


Oppiaineet: YH, UE, ET, HI, TT, OP

Ohjeet:

 1. Ohjeista oppilaita menemään tietokoneilla tai mobiililaitteilla (tabletti) osoitteeseen

  www.3d.virtualfairs.fi/ihmisoikeusmatka

  Linkki löytyy myös YK-liiton sivulta polusta Kasvattajille > YK osaksi opetusta > Virtuaalinen ihmisoikeuskierros.

  Virtuaalimaailmassa liikutaan nuolinäppäimillä ja hiirellä. Klikkaamalla symboleja avautuu tietoruutuja, joista saa lisätietoa ihmisoikeuksista. Vastaamalla oikein kysymyksiin, ovi seuraavaan tilaan avautuu ja maailmassa pääsee eteenpäin.

  Suositeltu selain: Mozilla Firefox ja Chrome
 2. Käykää virtuaalimatka läpi huolellisesti kuunnellen ja tutustuen klikattaviin tietolaatikoihin.

  HUOM! Kannusta oppilaita kuuntelemaan jokainen osio rauhallisesti loppuun asti. Virtuaalimatkan voi klikkailla läpi muutamassa minuutissa, mutta oppiminen jää tällöin hyvin pinnalliseksi. Matkan suunniteltu kesto on noin 25 minuuttia.
   
 3. Keskustelkaa kierroksen päätyttyä mieleen nousseista ihmisoikeusaiheista tukikysymysten avulla.

Palaute:

3D-virtuaalimaailma on beta-versio, eli se on vielä kehityksessä. Ihmisoikeusmatkan viimeisessä kohteessa on klikattava palautelomake, joka on kehittämisen kannalta erittäin tärkeä. Kiitos jo etukäteen palautteesta!

 

Kysymyksiä loppukeskustelun tueksi

Laatikoissa vastaukset opettajalle.

Mitä ovat ihmisoikeudet? Mikä voisi olla esimerkki ihmisoikeuksien rikkomisesta?

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan perustavaa laatua olevia oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä sopimuksissa. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia (koskevat kaikkia), perustavanlaatuisia (vain kaikista tärkeimmät oikeudet on lueteltu ihmisoikeuksiksi), jakamattomia (ei voi valita yksiä ja jättää toisia huomiotta)  ja luovuttamattomia (ei voi antaa omia oikeuksia pois tai riistää toiselta missään tilanteessa).

Mitä tarkoittaa, että ihmisoikeudet ovat kansainvälisiä ja yleismaailmallisia?

Yleismaailmallisuudella tarkoitetaan, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Ihmisoikeuksia ei voida jättää toteuttamatta esimerkiksi kulttuuriin tai resurssien puutteeseen vedoten. Kansainvälisellä sitä, että ne kuuluvat jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa, riippumatta maasta, maanosasta, kaupungista, kansallisuudesta tai syntymäpaikasta.

Mikä on sinulle henkilökohtaisesti tärkeä oikeus?

Jokaisella on tähän oma vastaus. Voitte keskustella, onko vastaus perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Asian voi tarkistaa ihmisoikeuksien julistuksesta.

Millaista on ihmisarvon mukainen elämä?

Tähän voi vastata monta asiaa (esim. turvallista, oikeudenmukaista, pelotonta, rauhallista, vapaata).

Tiedätkö mihin voit ottaa yhteyttä jos sinun tai läheisesi ihmisoikeuksia rikotaan?

Oppilaat voivat ottaa yhteyttä koulun henkilökuntaan tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Myös koulun henkilökunta voi tarvittaessa saada apua yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. 

 

Kysymyksiä teemoittain

VAMMAISET IHMISET

Mitä vammaisuus tarkoittaa?

 • Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

 

Mitä on sosiaalinen esteettömyys?

 • Sosiaalisella esteettömyydellä tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi tehdä esim.  työtään, opiskella, harrastaa ilman pelkoa syrjinnästä, väheksymisestä tai kiusaamisesta.
 • Hyvä sosiaalinen ympäristö luo paremmat edellytykset tehokkaalle opiskelulle, työn teolle, luovuudelle ja jaksamiselle. On mukavampi olla joukossa, jossa on myönteinen lataus ja salliva ilmapiiri kuin ympäristössä, jossa on jännitteitä ja toisten vähättelyä.
 • Sosiaalista esteettömyyttä edistää mahdollisuus tarvittaessa kertoa sairauksista, vammoista ja elämäntilanteista sekä ymmärrys siitä, miten nämä asiat vaikuttavat esimerkiksi tekemiseen ja miten niihin pitäisi suhtautua. Hyvässä ilmapiirissä voi halutessaan keskustella myös aroiksi koetuista aiheista. 

SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT

Millä tavoin kielenkäyttö voi olla syrjivää?

 • Kielenkäyttö on syrjivää, jos se loukkaa, halventaa tai vähättelee henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan. Syrjivä kielenkäyttö on “toiseuttavaa”, eli se jakaa ihmisiä parempiin ja huonompiin ryhmiin.

   

Mitä haittaa voi olla siitä, että ryhmiä jaotellaan oletetun sukupuolen mukaan?

 • Väärinsukupuolittaminen on haitallista, ulkonäön perusteella ei voi koskaan tietää mitä sukupuolta kukakin meistä on, vahvistaa jäykkiä ja vanhanaikaisia sukupuolirooleja.

 

Toteutuvatko transsukupuolisten oikeudet tällä hetkellä Suomessa? Miksi/miksi ei?

 • Eivät toteudu. Voimassa oleva translaki (2021) vaatii sukupuoltaan korjaavalta täysi-ikäisyyttä, lääketieteellisiä tutkimuksia ja osoitusta siitä, että henkilö elää vastakkaisen sukupuolen sukupuoliroolissa. Tämä laki loukkaa myös sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta vaatimalla sterilisaatiota sukupuolen korjauksessa.

ROMANIT

Mikä on syrjintää? Mikä ei ole?

 • Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 • Syrjintää ei ole erilainen kohtelu, jos se esim. perustuu lakiin. Alle 18-vuotias ei pääse baariin, ei ole syrjintää koska päätös perustuu lakiin.

Miten syrjintään voi arjessa puuttua?

 • Jokaisen oma vastaus.
 • Osoita syrjitylle, ettei hän ole yksin. Puolusta ja tsemppaa.
 • Keskustele ja pidä aihetta esillä.
 • Tilanteessa, jossa huomaat tai kohtaat syrjintää osoita, että se on ehdottoman väärin. Tuomitse syrjintä, mutta älä aiheuta sanoilla tai teoilla lisää vihaa.
   

Miten syrjintään voi koulussa puuttua?

 • Koulussa opettajan asenne ratkaisee: opettaja voi antaa tukea ja pystyy auktoriteettina sanomaan, että syrjintä on väärin. Opettaja voi ottaa esim. harjoittelupaikan löytämisen stressin pois oppilaan harteilta ja tehdä työtä hänen kanssaan ja hänen puolestaan.

 • Oppilaat ja koulukaverit voivat tukea ja kannustaa ja koko koulu voi auttaa. Syrjintä ei koskaan saa jäädä yhden nuoren murheeksi ja stressiksi!

SAAMELAISET

Mitä uutta opit saamelaisista?  

 • Jokaisella oma vastaus. 
   

Toteutuvatko Saamelaisten oikeudet tällä hetkellä Suomessa? Miksi/ miksi ei?

 • Eivät täysin. Saamelaiset eivät saa kaikkia peruspalveluita omalla äidinkielillään ja kokevat syrjintää ja vihapuhetta. 
   

Mitä on kulttuurinen omiminen? 

 • Kulttuurinen omiminen on vallan käyttöä (sketsit, karnevaaliasut saamenpuvuista, tv-shamaanit, matkailukuvasto "saamelaisesta" joikaa ja kertoo uskomuksia)