YK-päivän tehtävä

Menetetty vallankumous

Mitä opin

Perehdytään yritysvastuun ja vastuullisen kuluttamisen teemoihin tarkastelemalla kehitysmaiden vaatetehtaiden työoloja.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: YH, GE, AI

Useiden meille tuttujen vaatemerkkien tuotteita valmistetaan Bangladeshissa. Tekstiiliteollisuuden työpaikoista odotettiin suurta mahdollisuutta maan naisille ansaita omaa rahaa ja saavuttaa itsenäisyyttä. 

Ohjeet:

Anna oppilaille luettavaksi Finnwatchin artikkeli Bangladeshin tekstiiliteollisuuden työoloista. 
Keskustelkaa ryhmissä, mitä ajatuksia artikkeli herätti. Oliko jokin tieto yllättävä? 

Katsokaa sitten Menetetty vallankumous -video (8 min). 

Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin. Pohtikaa: 

  • Mitä muutoksia pitäisi tapahtua bangladesilaisten tekstiilityöläisten elämässä, jotta heidän elämänsä paranisi? 
  • Mitä eri toimijat, kuten tehtaan omistaja, vaatemerkkien edustajat tai kuluttajat voisivat tehdä oikeudenmukaisten työolojen edistämiseksi? 
  • Kuinka tekstiiliteollisuudesta voisi aidosti tulla naisten mahdollisuus parantaa asemaansa? 

Kirjatkaa ajatuksianne ylös ranskalaisin viivoin tai kirjoittakaa aiheesta essee. Käykää lopuksi yhdessä luokan kanssa läpi esiin nousseita ajatuksia.

Asiasanat