Roolit

Roolit

DigiMUN-kokoussimulaatiossa osallistujat toimivat erilaisissa rooleissa. He toimivat delegaatteina, eli valtioiden diplomaatteina ja edustavat YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioita. Lisäksi kokouksessa toimii puheenjohtaja ja digijohtaja sekä lähettiläitä.

Lue tästä DigiMUN-kokouksen rooleista, valmistautumisesta ja tehtävistä kokouksessa.

Delegaatio

Delegaatio roolikuva

Kokouksissa osallistujat eli delegaatit edustavat kukin valitsemaansa YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltiota. Yhden valtion delegaatit muodostavat yhdessä edustajaryhmän, eli delegaation, jossa voi olla 2-5 henkilöä.

Valitse edustettava valtio YK:n turvallisuusneuvoston 15 jäsenvaltion joukosta.

Pysyviä jäseniä on 5:
Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Iso-Britannia ja Ranska.

Kahden vuoden välein vaihtuvia jäseniä on 10:
(2020-2021) Niger, Saint Vincent ja Grenadiinit, Tunisia, Vietnam ja Viro
(2021-2022) Intia, Irlanti, Kenia, Meksiko ja Norja

Delegaatiosi tärkein tehtävä on tehdä hyvä julkilausumaluonnos, jotta voit saada muita delegaatioita mukaan kannattamaan sitä. Kannatuksen saamiseksi sinun täytyy neuvotella, tehdä kompromisseja. Joskus neuvottelut julkilausumista voivat muuttua kovaksi kilpailuksi, mutta diplomatia ja yhteisymmärryksen löytäminen ovat voittamista tärkeämpiä. 

Valmistelut etukäteen

 1. Valtioihin ja teemaan perehtyminen 

Delegaatio tutustuu oman valtionsa taustoihin taustalomakkeen avulla. Taustaselvitys auttaa perehtymään seikkoihin, jotka vaikuttavat valtion käyttäytymiseen YK:ssa: maantiede, poliittinen järjestelmä, historia, väestörakenne, talous, konfliktit, allekirjoitetut kansainväliset sopimukset.

Delegaatio perehtyy kokouksen materiaaleihin huolellisesti sekä syventyy Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaan ja sen viiden osa-alueen toteutumiseen omassa valtiossa. Erityisesti tulee huomioida turvallisuuden vaikutukset valtion nuoriin: miten valtio suhtautuu nuorten rooliin ja miten nuorten määrällinen väestöosuus vaikuttaa valtion näkökulmiin.

Delegaatio voi esimerkiksi ottaa yhteyttä edustamansa valtion nuoriin sosiaalisen median kautta tai käydä videokirjeenvaihtoa oppiakseen valtion nuorten asemasta ja mielipiteistä. 

Jos edustamasi valtio on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, sillä on veto-oikeus. Selvitä, mitä tämä tarkoittaa ja miten edustamasi valtio on käyttänyt veto-oikeuttaan YK:ssa aiemmin. 

 1. Avauspuheenvuoro ja äänioikeus

Kokouksessa jokainen delegaatio saa 2 minuutin mittaisen avauspuheenvuoron, joka valmistellaan etukäteen yhdessä oman valtion delegaattien kanssa. Puheenvuorossa tuodaan esiin valtion näkökanta Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemasta sekä esitellään pääpiirteittäin omat toimenpide-ehdotukset julkilausumaluonnokseen. Hyvä puhe on ytimekäs, kohtelias ja hyvin perusteltu. Puheessa tulee tuoda selkeästi esiin oman valtion näkemys, tavoitteet ja toiveet. 

Delegaatio valitsee keskuudestaan edustajan, joka pitää yhdessä laaditun puheenvuoron kokouksessa. Puheen pitämistä kannattaa harjoitella etukäteen.

Kaikki puheet tulee aloittaa kunnioittavasti esimerkiksi: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät delegaatit…".

Asiat tulee esittää aina edustettavan valtion näkökulmasta esimerkiksi: ”Meksiko on sitä mieltä, että…”.

Tämä helpottaa puheenvuorojen seuraamista ja painottaa sitä, ettei kokouksessa ole tarkoitus edustaa omia henkilökohtaisia mielipiteitä. 

Puheen valmistelussa käytä apunasi taustatietolomakkeen lopussa olevia tukikysymyksiä muodostaaksesi delegaatiosi kannat käsiteltävään aiheeseen.

Delegaatio valitsee keskuudestaan edustajan, joka käyttää ryhmän äänioikeutta äänestystilanteissa. Edustaja äänestää koko delegaation puolesta, niin kuin yhdessä sovitaan.

Kysymyksiä valmistautumisen tueksi: 

 • Mitkä valtion turvallisuusasiat vaikuttavat nuoriin ja miten? 

 • Miten nuorten osuus väestöstä tulee vaikuttamaan valtion tulevaisuuteen (kasvava/vähenevä nuori väestö)? 

 • Miksi valtio on omaksunut tietyn kannan nuoria koskevissa turvallisuuskysymyksissä? Mikä on valtion suhde muihin valtioihin turvallisuuskysymyksissä ja YK:ssa? Minkälaisia haasteita se voi aiheuttaa? 

 • Ketkä olisivat mahdollisesti hyviä kumppaneita ja tukijoita? 

 • Mitä aikaisempia toimia on tehty? (Esimerkiksi aikaisemmat sopimukset rauhasta ja turvallisuudesta, raportit ja tutkimukset)

 1. Julkilausumaluonnoksen täydentäminen 

YK:ssa päätökset tehdään usein päätöslauselmien muodoissa. Tässä DigiMUN-simulaatiossa osallistujat tekevät Nuoret, rauha ja turvallisuus -mielipidetekstin, eli julkilausuman, joka on jatkoa jo olemassa olevalle päätöslauselmalle.

Delegaatio tekee oman valtionsa näkökulmasta ehdotuksen julkilausumasta, joka luodaan täydentämällä julkilausumaluonnos. Täydennetty luonnos laitetaan yhteisellä virtuaalialustalla jaettuun delegaation kansioon, jotta kaikki voivat nähdä ehdotukset etukäteen. Simulaation tärkein tavoite on luoda delegaatioiden yhteinen julkilausuma, joka on kuin yhteensovitettu palapeli kaikkien delegaatioiden omista ehdotuksista.

Täydennetty julkilausumapohja jaetaan yhteisellä verkkoalustalla, jotta kaikki voivat nähdä ehdotukset etukäteen. Simulaation tärkein tavoite on luoda delegaatioiden yhteinen julkilausuma, joka on kuin yhteensovitettu palapeli kaikkien delegaatioiden omista ehdotuksista. Lue muiden delegaatioiden julkilausumaluonnokset etukäteen ennen kokousta ja keskustele parisi kanssa mielipiteistä ja valtionne kannasta. 

Kun kokous alkaa

 

Nimenhuuto

Delegaatit ilmoittautuvat läsnäoleviksi puheenjohtajan nimenhuudossa: "Yhdysvaltojen delegaatiosta on läsnä Nimi1, Nimi2 ja Nimi3. Äänestyksessä delegaation ääntä käyttää Nimi2."

Avauspuheenvuoro (2 min) 

Kun kokous alkaa delegaation edustaja pitää yhdessä valmistellun puheen, jonka pääviesti sisältää valtion kannat ja esittelyn omasta julkilausumaluonnoksesta. Kaikki puheet tulee aloittaa kunnioittavasti esimerkiksi: "Arvoisa puheenjohtaja, hyvät delegaatit…". Asiat tulee esittää aina edustettavan valtion näkökulmasta esimerkiksi: ”Meksiko on sitä mieltä, että…”. Tämä helpottaa puheenvuorojen seuraamista ja painottaa sitä, ettei kokouksessa ole tarkoitus edustaa omia henkilökohtaisia mielipiteitä. 

Lobbaus 

YK-kokousten tarkoituksena on päästä yhteiseen sopimukseen lopullisesta julkilausumasta. Pienryhmälobbauksessa sekä pääkokouskeskusteluissa delegaatioiden tarkoituksena on saada omille toimenpide-ehdotuksilleen kannatusta muilta delegaatioilta tai muokata yhdessä heidän kanssaan uusi, kaikkia osapuolia tyydyttävä teksti vanhan tilalle. Kun julkilausumaluonnokset esitetään pääkokouksessa pienryhmälobbauksen jälkeen, esittelijä nimeää kaikki delegaatiot, jotka ovat luonnoksen puolella. Näin julkilausuma luonnos saa painoarvoa äänestyksessä. 

Keskustelu oman delegaation kanssa 

Kokouksen aikana oman delegaation kanssa voi keskustella yksityisessä chatissä. Chatissä jaetaan tietoa ja keskustellaan oman valtion strategiasta. 

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja katsoo oikealle

Osallistujien keskuudesta valitaan kokouksen puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei edusta mitään valtiota, vaan on neutraali osapuoli kokouksessa. Hän valvoo kokouksen kulkua ja sääntöjen noudattamista. Hän avaa ja päättää kokouksen sekä johtaa julkilausumasta käytävää keskustelua. 

Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja asettaa keskusteluiden ajan. Hän huolehtii aikataulussa pysymisestä sekä äänten laskennasta. Lopuksi puheenjohtaja ilmoittaa äänestystulokset ja päätökset. Myös opettaja voi toimia puheenjohtajana tai avustaa häntä. Puheenjohtaja valvoo, että kokouspuheenvuorot noudattavat oikeaa tapaa ja tarvittaessa muistuttaa osallistujia puhuttelutavoista. 

Valmistelut etukäteen

 1. Puheenjohtajan tärkein työpari on digijohtaja. Yhdessä he perehtyvät kokouksen etenemään ja varmistavat, että kokous noudattaa oikeaa rakennetta ja tekninen toteutus onnistuu. 

 2. Kokouksen toteutus ja säännöt -osio on johtajaparin tärkein työkalu. Sen avulla he onnistuvat johtamaan kokousta osiosta toiseen, varmistamaan, että kaikki noudattavat oikeaa puhuttelutyyliä sekä valvomaan äänestystä.

 3. Puheenjohtaja ja digijohtaja valvovat puheenvuorojen jakautumista ja äänestystä kokousmuistion avulla.

Kun kokous alkaa

 1. Puheenjohtaja julistaa kokouksen avatuksi ja toivottaa delegaatit tervetulleiksi. Hän tarkistaa läsnä olevat valtiot aakkosjärjestyksessä ja kirjaa ne taulukkoon. 

 2. Puheenjohtajan tulee olla tietoinen kokousaikataulusta ja puheenvuorojen pituudesta. Ajastimen käyttö helpottaa aikataulussa pysymistä. 

Puheenjohtajan muistilista: 

 • Perehdy huolellisesti kokousohjeisiin ja sääntöihin sekä vuoropuhelun tyyliin. 

 • Tutustu kokouksen osioihin ja etenemään. 

 • Luo puheenjohtajan/digijohtajan kansio, johon laitat puheenjohtajan kokousmuistion. 

Digijohtaja

Digijohtaja roolikuva

Puheenjohtajan lisäksi DigiMUN -kokouksessa toimii digijohtaja, joka on vastuussa kokouksen teknisestä toteutuksesta. Hän valmistelee virtuaalialusta, jolla kokous toteutetaan ja tarkistaa asetukset.

Digijohtaja jakaa liittymislinkit, ohjeistaa osallistujia kokousalustan toiminnoissa, jakaa näytön tarvittaessa, kirjaa puhujalistan vuorot sekä jakaa linkit yhteiseen kansioon, jossa on delegaatioiden julkilausumaluonnokset. Jokaisella osallistujalla tulee olla katseluoikeus jokaisen delegaation luonnokseen koko DigiMUN -kokouksen ajan, myös valmistautumisvaiheessa. Myös opettaja voi toimia digijohtajana tai avustaa häntä.

Valmistelut etukäteen

 1. Digijohtajan tärkein työpari on puheenjohtaja. Yhdessä he valmistautuvat kokoukseen etukäteen ja varmistavat, että kokous noudattaa oikeaa rakennetta ja tekninen toteutus onnistuu. 

 2. Kokouksen toteutus ja säännöt -osio on johtajaparin tärkein työkalu. Sen avulla he onnistuvat johtamaan kokousta osiosta toiseen, varmistamaan, että kaikki noudattavat oikeaa puhuttelutyyliä sekä valvomaan äänestystä. 

 3. Digijohtaja luo liittymislinkin digikokoukseen ja tarkistaa asetukset tekniikan muistilistaa apuna käyttäen (ks. Kokouksen toteutus ja säännöt).

 4. Jos kokouksessa käytetään Zoomia tai Teamsia, digijohtaja tutustuu etukäteen huolellisesti jokaisen kokouksen osion tekniseen ohjeistukseen.

 5. Hän luo delegaatioille omat kansiot jaettavalle alustalle.

 6. Digijohtaja luo myös puheenjohtajan/digijohtajan kansio, johon laitetaan tärkeät linkit liittymistä varten, siltä varalta, että joku putoaa linjoilta kokouksen aikana. Apuna voi myös käyttää puheenjohtajan kokousmuistiota.

Kun kokous alkaa

 1. Digijohtaja varmistaa, että kaikki osallistujat pääsevät paikalle ja vaihtavat mahdollisuuksien mukaan nimensä edustettavaksi valtioksi. Hän tarkistaa mikrofoniasetukset (mykistetty) ja varmistaa, että kaikilla on kamera päällä.

 2. Hän tarkistaa, että kaikki delegaatiot ovat jakaneet ehdotuksensa julkilausumista jaetulla alustalla (esim. Drive-kansiossa), joka on kaikille nähtävissä.

 3. Digijohtaja seuraa kokouksen etenemistä tekniikan kannalta ja ennakoi siirtymiä lobbaukseen, neuvotteluihin ja äänestykseen.

 4. Hän luo lobbausta varten etukäteen breakout rooms -tilat ja ohjeistaa delegaatteja siirtymissä.

Digijohtajan muistilista: 

 • Tutustu huolellisesti jokaisen kokouksen osion tekniseen ohjeistukseen. 

 • Luo delegaatioille omat kansiot jaettavalle alustalle 

 • Luo puheenjohtajan/digijohtajan kansio, johon laitat tärkeät linkit liittymistä varten, siltä varalta, että joku putoaa linjoilta kokouksen aikana.

Lähettiläät (valinnainen)

Lähettiläs roolikuva

Kokousten lähettiläiden tehtävänä on antaa tukea delegaatioille ja kannustaa osallistujien aktiivisuutta. He valvovat ja muistuttavat web-kameroiden päälle laittamisesta, kannustavat ja rohkaisevat puheenvuorojen pitämisessä ja aloitteiden tekemisessä. Lähettiläs voi myös johtaa puhetta, jos puheenjohtaja on estynyt.

Lisäksi lähettiläät voivat siirtyä breakout room -tilojen välillä ja kannustaa keskustelua. Myös opettaja voi toimia lähettiläänä. Lähettiläät voivat olla  kokous-simulaatiossa myös tiedotusvälineiden edustajia, jotka tekevät haastatteluita, dokumentoivat kokousta ja tiedottavat päätöslauselmaneuvottelujen etenemisestä ja tuloksista. 

Vaaleansinen vinjetti jossa kuulokkeita ja puhekuplia