kannanotto tai lausunto

Kannanotto/lausunto

Niinistö kättelee Guterresia.
Kuva: UN Photo.

17.5.2023 Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta - yhdessä vahvempia

Suomen YK-liiton kevätkokouksen kannanoton mukaan Suomen tulee jatkaa vahvaa tukea YK:lle. Suomen perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. YK:n kautta Suomi voi parhaiten edistää näitä tavoitteita maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Kirje ympäristö- tai ilmastoasioista päättävälle henkilölle / asiantuntijalle

Lähestymään ympäristö- tai ilmastoasioista päättävää henkilöä ja vaikuttamaan omalta osaltasi itsellesi tärkeään asiaan.

 • ilmastonmuutos
 • kannanotto tai lausunto
 • kestävä kehitys
 • kestävän kehityksen tavoitteet
 • kouluaineisto
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • alakoulu
 • yläkoulu
 • toinen aste

Kestävän kehityksen tehtävä

Kestävä kehitys -aiheisen tehtävän oletuskuva

Blackout-runo ympäristö- tai ilmasto-uutisesta

Opitaan tekemään blackout-runoutta ympäristö- tai ilmastouutisten teemalla.

 • ilmastonmuutos
 • kannanotto tai lausunto
 • kestävä kehitys
 • kestävän kehityksen tavoitteet
 • kouluaineisto
 • tehtäviä kouluille
 • ympäristö
 • alakoulu
 • yläkoulu
 • toinen aste

Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liiton logo

24.2.2022 Suomen YK-liiton lausunto Suomen ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

Suomen YK-liitolta on pyydetty lausuntoa valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta. Saamamme pyynnön mukaisesti keskitymme lausunnossa tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin työelämässä ja yhdenvertaisuuteen maailmanlaajuisesti. Ihmisoikeussopimukset muodostavat perustan kansainväliselle sääntöperustaiselle järjestelmälle sekä monenkeskiselle yhteistyölle ja päätöksenteolle. Tulevina vuosina Suomella on YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä mahdollisuus vaikuttaa kokoaan suurempana ihmisoikeuspolitiikkaan maailmanlaajuisesti. Suomen tulee ihmisoikeusneuvoston jäsenyyskaudella tukea sopimusjärjestelmää ja vaatia ihmisoikeuspuolustajien suojelemista kansainvälisesti. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Teksti "Suomen tulee jatkossakin sitoutua YK-yhteistyöhön koronan vastaisessa taistelussa" taustana himmeä kuva maailmankartasta

16.4.2021 Suomen YK-toimijoiden yhteinen kannanotto: Suomen toimittava aktiivisesti globaalin koronasolidaarisuuden puolesta

Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa. Suomessa toimivat YK-järjestöt ja YK-taustaiset kansalaisjärjestöt haluavat kannustaa Suomea jatkamaan aktiivista rooliaan osana monenkeskistä yhteistyötä ja korostavat neljää tärkeää asiaa. Rokotteiden tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla kaikille maille ja saavutettavissa yhdenvertaisesti kaikille ihmisryhmille. Lisäksi Suomen tulee tukea kehittyvien maiden valmiutta rokottaa väestönsä ja edistää jatkossakin kansainvälistä pandemiaoikeudenmukaisuutta. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Ilmakuva talvisesta merenrantakaupungista, taustalla jäävuori

17.3.2021 YK-liiton lausunto Suomen arktisen politiikan strategialuonnokseen

Suomen YK-liitto korostaa lausunnossaan, että Suomen tulee pyrkiä aktiivisesti edistämään sitoutumista rauhaan, vakauteen ja rakentavaan yhteistyöhön arktisella alueella. Sukupuolinäkökulmaa sekä tasa-arvoa tulee lisätä nykyistä vahvemmin strategiaan, sillä ne ovat Agenda 2030:n läpileikkaavia tavoitteita. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

12.12.2018 YK-liiton hallitusohjelmatavoitteet

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin heikkeneminen. Suomen vahva tuki kansainväliselle sääntöpohjaiselle järjestelmälle on nyt entistäkin tärkeämpää. Tämä tarkoittaa myös omien sitoumustemme kunnianhimoista toimeenpanoa. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

18.9.2018 YK-liiton lausunto ulkoministeriön yleiskokouskuulemisessa

Tämän päivän ehkä huolestuttavimpia kehityssuuntia on kansainvälisen yhteistyön ja yhdessä sopimisen kulttuurin kova kritiikki, todetaan YK-liiton lausunnossa YK:n alkavan yleiskokouksen alla. "Kuten YK:n pääsihteeri António Guterres totesi presidentti Niinistön Kultaranta-keskustelussa: maailmanlaajuisiin kriiseihin tarvitaan maailmanlaajuisia ratkaisuja." Lue lisää

Kannanotto/lausunto

21.6.2018 Tekojen on vastattava puheita

Suomalaisten YK-järjestöjen toiminnanjohtajien mukaan YK tarvitsee Suomea ja Suomi tarvitsee YK:ta. Mitä epävarmempana ja epävakaampana ulkopoliittinen toimintaympäristömme näyttäytyy, sitä enemmän tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä. Lue lisää YK-järjestöjen tapaamisesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen kanssa.
  Lue lisää