Uutinen

Miksi meillä on YK? Uusi animaatio kertoo YK:n tärkeimmät tehtävät

YK:ssa käsitellään rauhaan ja turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä asioita. YK onkin maailman tärkein sopimuksentekopaikka. Uusi animaatio kertaa YK:n tärkeimmät tehtävät perustamishetkestä nykypäivään.

Rauha turvallisuus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys

Miksi YK on olemassa?

YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen kansakuntien yhteistyöjärjestöksi, jonka tavoitteena oli suojella maailmaa uusilta sodilta. Kansainvälinen sopimus, jolla YK (Yhdistyneet kansakunnat) perustettiin, on nimeltään YK:n peruskirja (UN Charter).

Mitä YK tekee?

YK on ennen kaikkea valtioiden välisen keskustelun ja neuvottelun foorumi. YK:ssa kaikki 193 jäsenvaltiota voivat käydä keskustelua vaikeista asioista ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Näitä pelisääntöjä ja sopimuksia tehdään päätöslauselmien ja kansainvälisten sopimusten muodossa.

Mitkä ovat tärkeimmät YK:ssa käsiteltävät asiat?

YK:n toiminta ulottuu rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja kansainvälisen oikeuden edistämiseen. YK tarjoaa hätäapua, ratkoo konflikteja ja tukee pysyvää rauhaa sekä edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tuottaa tietoa maailman tilasta. YK johtaa maailman ponnisteluja köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Mitkä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015 ohjelman nimeltään Agenda 2030, jonka on määrä ohjata maailman kehityksen suuntaa tulevina vuosikymmeninä. Ohjelma sisältää 17 kunnianhimoista tavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Voit tutustua tavoitteisiin tarkemmin täällä.

Katso animaatio tästä (kesto 2,40 min).