Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Kannanotto/lausunto

Pohjoismaiset YK-liitot: YK:ta on tuettava pakolaiskriisin lievittämiseksi

Kirje Ruotsin, Tanskan, Suomen, Norjan ja Islannin hallituksille

Me, Pohjoismaiden YK-liittojen edustajat, haluamme tällä kirjeellä ilmaista huolemme vaikutuksista, jotka aiheutuvat hallituksiemme jo tekemistä tai suunnitteilla olevista leikkauksista muun muassa YK:n kautta kanavoitavaan tukeen.

Sota ja luonnonkatastrofit ovat johtaneet ennätyssuuriin pakolaislukemiin. Koko humanitaarinen järjestelmä on joutunut merkittävän paineen alle. YK-järjestöt ovat jo varoittaneet, että tukeen kohdistuvat leikkaukset johtavat yhä kasvavaan kärsimykseen ja entistä suurempiin pakolaismääriin.

Pohjoismaat ovat historiallisesti tukeneet hienosti YK:ta ja sen humanitaarista toimintaa.

Pitkäjänteisellä tuella rakennetaan vakaita ja demokraattisia yhteiskuntia, ja se on ollennaista myös pohjoismaisten profiilikysymysten kannalta; jotta koulutus, terveydenhuolto ja tasa-arvo toteutuisivat kaikkialla maailmassa. Siksi haluamme korostaa YK-tuen jatkamisen tärkeyttä ja sitä, että YK:lle annetaan tulevaisuudessakin mahdollisuus auttaa miljoonia ihmisiä.

Jørgen Estrup, Tanskan YK-liiton puheenjohtaja
Ilkka Kantola, Suomen YK-liiton puheenjohtaja
Aleksander Gabelic, Ruotsin YK-liiton puheenjohtaja
Berglind Sigmarsdóttir, Islannin YK-liiton puheenjohtaja
Trine Lise Sundnes, Norjan YK-liiton puheenjohtaja