Kannanotto/lausunto

Pohjoismaiset YK-liitot: YK:ta on tuettava pakolaiskriisin lievittämiseksi

Kirje Ruotsin, Tanskan, Suomen, Norjan ja Islannin hallituksille

Me, Pohjoismaiden YK-liittojen edustajat, haluamme tällä kirjeellä ilmaista huolemme vaikutuksista, jotka aiheutuvat hallituksiemme jo tekemistä tai suunnitteilla olevista leikkauksista muun muassa YK:n kautta kanavoitavaan tukeen.

Sota ja luonnonkatastrofit ovat johtaneet ennätyssuuriin pakolaislukemiin. Koko humanitaarinen järjestelmä on joutunut merkittävän paineen alle. YK-järjestöt ovat jo varoittaneet, että tukeen kohdistuvat leikkaukset johtavat yhä kasvavaan kärsimykseen ja entistä suurempiin pakolaismääriin.

Pohjoismaat ovat historiallisesti tukeneet hienosti YK:ta ja sen humanitaarista toimintaa.

Pitkäjänteisellä tuella rakennetaan vakaita ja demokraattisia yhteiskuntia, ja se on ollennaista myös pohjoismaisten profiilikysymysten kannalta; jotta koulutus, terveydenhuolto ja tasa-arvo toteutuisivat kaikkialla maailmassa. Siksi haluamme korostaa YK-tuen jatkamisen tärkeyttä ja sitä, että YK:lle annetaan tulevaisuudessakin mahdollisuus auttaa miljoonia ihmisiä.

Jørgen Estrup, Tanskan YK-liiton puheenjohtaja
Ilkka Kantola, Suomen YK-liiton puheenjohtaja
Aleksander Gabelic, Ruotsin YK-liiton puheenjohtaja
Berglind Sigmarsdóttir, Islannin YK-liiton puheenjohtaja
Trine Lise Sundnes, Norjan YK-liiton puheenjohtaja