Kannanotto/lausunto

Kannanotto: Ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytäntöä uudistettava

Ihmisoikeuspuolustajat vaativat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista. Kuva: UN Women

Kansainvälisten ihmisoikeusasian neuvottelukunta (IONK) on ottanut kantaa ihmisoikeuspuolustajien viisumikäytännön uudistamiseksi. Neuvottelukunnan mukaan Suomen tulee kehittää menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajien olisi mahdollista saada Suomeen viisumi nopeutetulla menettelyllä.

Ihmisoikeusasiain neuvottelukunta toteaa kannanotossaan, että kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien suojelemisessa ja edistämisessä. Neuvottelukunta huomauttaa myös, että tietyissä tilanteissa ihmisoikeuspuolustajien työ, joka on kansainvälisen oikeuden hyväksymää ja tärkeäksi tunnustamaa, saattaa aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin henkilöille itselleen. Ihmisoikeusjärjestöt pyrkivät lisäämään jäsentensä turvallisuutta mahdollisin erityisjärjestelyin, kuten järjestämällä tilapäisen muuton samaan tai naapurimaahan.

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta korostaa, että, jos ihmisoikeuspuolustaja tarvitsee suojelua jossain kauempana, kuten EU:ssa, Suomen pitää toimia niin, että ihmisoikeuspuolustaja voi saada nopeasti viisumin Suomeen tai muualle EU:hun. Kannanotossa muistutetaan, että Suomi on sitoutunut ihmisoikeuspuolustajien suojeluun kansainvälisten sopimusten kautta. Suomi noudattaa muun muassa EU:n laatimia suuntaviivoja ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi.

Neuvottelukunta painottaa, että Suomen tulee kehittää menettelytapoja, jotka edistävät ihmisoikeuspuolustajien mahdollisuutta saada Suomeen viisumin nopeutetulla menettelyllä. Tilanteessa, joissa on syytä epäillä, että ihmisoikeuspuolustajaan kohdistuu uhka, on tarpeen myöntää hänelle toistuvaisviisumi Schengen-alueelle. Neuvottelukunta korostaa, että viisumijärjestelyjä kehitettäessä ja säädöksiä uudistettaessa on syytä kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustajien asemaan. Jos oleskelulupahakemussäännöksiä muutetaan, tulee neuvottelukunnan mukaan myös niiden osalta kiinnittää huomiota ihmisoikeuspuolustajien asemaan.

Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta on ulkoministeriön neuvoa-antava elin ihmisoikeuskysymyksissä. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja tutkimuslaitosten edustajista. Suomen YK-liittoa neuvottelukunnassa edustavat tiedottaja Eeva Hurmalainen sekä varajäsen Ritva Semi (OAJ).