YK-teemat-pääkuva

YK-teemat

Tästä osiosta löydät perustietoa liittyen YK:n työn pääteemoihin. Kehitys on jaettu selkeyden vuoksi kahteen osaan, kehitysyhteistyö ja kestävä kehitys, vaikka ne toki liittyvät vahvasti toisiinsa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -piktogrammi
Hover-taustapallo

Kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi ohjata meidän kaikkien toimintaa.

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö-piktogrammi
Hover-taustapallo

Yksi YK:n tärkeimmistä tehtävistä on edistää kehitystä ja vähentää köyhyyttä.

Kansainvälinen oikeus

Kansainvälinen oikeus -piktogrammi
Hover-taustapallo

Kansainvälisen oikeuden tavoitteena on luoda perusta kansainväliselle järjestykselle ja edesauttaa rauhan saavuttamista.