kehitysrahoitus

Uutinen

Uutisen oletuskuva

20.6.2019 YK-liitto näkee uudessa hallitusohjelmassa paljon hyvää

Kesäkuun alussa julkaistu hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” nostaa vahvasti esiin Suomen roolin globaalina vastuunkantajana. Suomi haluaa olla rakentava ja aloitteellinen toimija kansainvälisessä yhteisössä. Hallitusohjelman mukaan Suomi toimii aktiivisesti YK:n aseman ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä Agenda2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi. Ihmisoikeuksien, oikeus-valtioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ovat keskeisellä sijalla kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Lue lisää

Blogikirjoitus

Blogikirjoituksen oletuskuva

29.3.2017 Blogi: YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat kirjoittavat, että kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymiset osoittavat, että kansainvälinen yhteisö pystyy sopimaan asioista, kun siihen löytyy riittävästi poliittista tahtoa. Siksi myös luottamus monenkeskisiin yhteistyöfoorumeihin on palautettava - YK:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Lue lisää

Uutinen

27.1.2017 Miten YK:n toimintaa rahoitetaan?

Viime päivinä on keskusteltu paljon YK:n rahoituksestaa ja etenkin Yhdysvaltojen osuudesta. Yhdysvallat on ollut maailmanjärjestön suurin rahoittaja sen perustamisesta lähtien, mutta kokonaisuus rakentuu monesta osasta. Lue lisää

Uutinen

4.7.2016 YK-liiton jäsenjärjestö esittelyssä: OAJ:n Ritva Semi

OAJ:n erikoisasiantuntijan mukaan suomalaisten tulisi katsoa peiliin ja pohtia, miten kestävän kehityksen tavoitteet heidän kohdallaan toteutuvat. Haastattelusarjassamme kysytään YK-liiton jäsenjärjestöiltä heidän ajatuksistaan kestävän kehityksen agendan tiimoilta. Lue lisää

Uutinen

23.10.2015 Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta huolissaan Suomen YK-profiilista

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta pitää monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön kaavailtujen rajujen leikkausten vaikutuksia haitallisena Suomen profiilille YK:ssa. Valiokunta pyytää valtiovarainvaliokuntaa selvittämään, voitaisiinko YK-järjestöille maksettavan yleistuen lakkauttamiset välttää. Lue lisää

Uutinen

4.9.2013 YK:n historia nyt hauskana animaationa!

Animaatio tiivistää hauskasti kolmeen minuuttiin YK:n historian maailmanjärjestön perustamisesta tähän päivään saakka. Animaatiota voi lisäksi käyttää vaikkapa oppimateriaalina koulussa, mutta se soveltuu hyvin myös aikuisille! Lue lisää