Uutinen

"Vuosituhattavoitteet - historian menestyksekkäin köyhyyden vähentämiskampanja"

Kuva: WFP / Tom Haskell

Kansallisten hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin yhteiset toimet ovat tekemässä vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta todellisuutta, kertoo tuore YK-raportti.

Virallisiin tilastotietoihin perustuva YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti Millennium Development Goals Report 2013 osoittaa, että väestönkasvusta huolimatta maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990.

MDG-raportti on YK:n  talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) laatima arvio maailmalaajuisesta kehityksestä vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden etenemisestä.

”Vuosituhattavoitteet ovat menestyksekkäin köyhyyden vastainen kampanja historiassa. Ne ovat osoittaneet, että yksinkertaisilla ja selkeillä globaaleilla kehitystavoitteilla voi olla suuri vaikutus”, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoo.

YK:n vuosituhathuippukokous vuonna 2000 huipentui vuosituhatjulistukseen, jossa jäsenmaat sitoutuivat yhteisiin vuosituhattavoitteisiin (Millenium Development Goals). Kahdeksan kehitystavoitetta ohjaavat kehitysyhteistyön toimintaa ja tähtäävät suurten  kehitysongelmien ratkaisemiseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Edistysaskelia

MDG-raportista selviää, että merkittäviä edistysaskelia kehitystavoitteiden saavuttamisessa on otettu ja kolme keskeistä tavoitetta on saavutettu ennen määräajan umpeutumista. Köyhyyden puolittamisessa ollaan onnistuttu ja lisäksi tavoitteet puhtaan veden saatavuuden lisäämisestä ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on jo saavutettu etuajassa.

Asetettujen vuosituhattavoitteiden määräajan päättymiseen on jäljellä alle tuhat päivää ja edistysaskeleista huolimatta paljon on vielä tehtävää, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään. Muun muassa äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen ja koulunkäynnin mahdollisuuksien lisääminen tarvitsevat enemmän panostusta.

Raportti osoittaa myös sen, että kehitys on ollut alueellisesti epätasaista. Erot maiden välillä ovat suuret ja erityisesti kaikkein köyhimmät maat näyttävät jäävän jälkeen kehityksessä. Viime vuosina kehitysavun määrää on vähennetty huomattavasti, mikä raportin mukaan vaikeuttaa osaltaan vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Toiminnan nopeuttamisen lisäksi on keskityttävä eriarvoisuuden vähentämiseen, jotta kaikki tavoitteet voidaan toteuttaa määräaikaan mennessä.

Samanaikaisesti kun pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tehostetaan, YK:ssa työskennellään jo vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden muotoilemiseksi.

Teksti: Elina Paija

Tutustu MDG-raporttiin kokonaisuudessaan (pdf)