Uutinen

Suomen YK-liiton Itä-Afrikan hankkeen toinen vaihe käynnistyy – kumppanijärjestöt tapasivat suunnittelun merkeissä Keniassa

Suomen, Tansanian ja Ugandan YK-liittojen tiimit vierailivat Keniassa kumppanijärjestön järjestämässä vuosittaisessa kestävän kehityksen konferenssissa. Vuoden 2023 alussa käynnistyvältä hankkeelta odotetaan paljon erityisesti laajojen kansalaiskuulemisten ja viestintäyhteistyön osalta.

Joukko hymyileviä ihmisiä seisoo portaiden edessä aurinkoisena päivänä.
Hanketiimit Suomesta, Tansaniasta, Ugandasta ja Keniasta tapasivat ensimmäistä kertaa kaikki yhtä aikaa kasvotusten uuden projektin suunnittelun merkeissä Keniassa. Kuvassa vasemmalta Richard Baguma (UG), Florence Syevuo (KE), Heidi Saarinen (FI), George Awalla (KE) Linda Asaba (UG), Jenni Kauppila (FI), Goodluck Williams (TZ) ja Judith Urio (TZ). Kuvasta puuttuu mukana ollut Reynald Maeda (TZ). Kuva: Winnie Mwelu Muindi.

YK-liitto tekee kehitysyhteistyötä kolmessa maassa Itä-Afrikassa: Tansaniassa, Ugandassa ja Keniassa. Tammikuussa 2023 alkava hanke on käynnissä olevan Accelerating SDGs in East Africa -projektin toinen vaihe, joka tähtää neljän vuoden aikana kansalaisyhteiskuntien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen, ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan vahvistamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa, kestävää kehitystä koskevan tiedon lisäämiseen sekä alueellisen yhteistyön vahvistamiseen kumppanimaiden kesken. Toimintojen koordinaattoreina ovat Ugandan ja Tansanian YK-liitot sekä kenialainen kestävän kehityksen toimijoiden kattojärjestö SDGs Kenya Forum.

Vuosina 2023-2026 YK-liitot sekä Kenian SDG Foorumi tekevät työtä median, nuorten, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tuottaakseen ja levittääkseen tietoutta kestävän kehityksen Agenda 2030:sta sekä vahvistaakseen marginalisoitujen ihmisryhmien osallisuutta ja ääntä kansalaisyhteiskunnan raportteja hyödyntäen. Vuonna 2023 Tansania ja Uganda raportoivat YK:lle kestävän kehityksen toimeenpanosta vapaaehtoisen Voluntary National Review -prosessin kautta. Valtioiden toimittaman raportin lisäksi kansalaisjärjestöt tuottavat oman kestävän kehityksen varjoraporttinsa, jota varten hankkeen puitteissa järjestetään erityisiä kuulemisia mm. nuorten, naisten, vammaisten ihmisten ja köyhien asuinalueiden asukkaiden kanssa. Näiden niin kutsuttujen Leave no one behind -dialogien kautta saadaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys kestävän kehityksen tilasta eri ihmisryhmien kohdalla.

Vahva mediayhteistyö hankeinnovaationa

Median rooli on merkittävä kestävän kehityksen vauhdittamisessa Agenda 2030:n viimeisellä vuosikymmenellä. Kansalaisjärjestöjen tuottaman tiedon jakaminen medialle Leave no one behind -dialogien pohjalta on keskeinen osa hanketta. Kumppaneilla on hyvä valmius vahvistaa yhteistyötä ja kehittää hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2021) aloitettuja toimintoja kuten toimittajien kestävän kehityksen koulutuksia ja verkostoja. Leave no one behind -dialogien pohjalta tuotettu tieto luo pohjan mediayhteistyölle ja tiedottamiselle. YK-liiton vaikuttamistyön vastaava, Itä-Afrikan hankkeen koordinaattori Jenni Kauppila kertoo, että hankkeen suuri mediakomponentti kumppanimaissa on uusi, innovatiivinen asia, koska hankkeen sisällöistä ja tuloksista on perinteisesti tiedotettu pääasiassa rahoittajamaissa.

Kestävän kehityksen aiheet väistyvät otsikoista aina kriisien ja politiikan tieltä.

Toimittajien kasvava kiinnostus kestävän kehityksen teemoihin näkyi Kenian vuosittaisessa SDGs National Multi-Stakeholders Conference -tapahtumassa, jossa kaikki keskeiset mediayhtiöt olivat paikalla seuraamassa Kenian kansallisen kestävän kehityksen strategian (2022-2030) julkaisua. Foorumissa palkittiin myös median edustajia, jotka ovat tehneet erityistä työtä kestävän kehityksen tavoitteiden näkyväksi tekemiseksi ympäri vuoden. Kannuste on hyvä, sillä kehitysuutiset eivät muuten juuri saa näkyvyyttä maan valtavirtauutisoinnissa. ”Kestävän kehityksen aiheet väistyvät otsikoista aina kriisien ja politiikan tieltä” sanoo Kenian SDG Foorumin toiminnanjohtaja Florence Syevuo.

Nainen istuu kokouksessa ja elehtii kädellään.
Kenian SDG Foorumin toiminnanjohtaja Florence Syevuo näkee mediayhteistyössä haasteita, mutta on silti optimistinen hankkeen tavoitteiden suhteen.

Myös Ugandan YK-liitto tunnistaa haasteen ja kehitysuutisoinnin monimutkaisuuden. Ugandan kontekstissa yleisön tavoittaminen on haastavaa kielen takia. ”Maassamme ei ole yhtä yhteistä kieltä, jolla suuren yleisön voisi median avulla tavoittaa” kertoo Ugandan YK-liiton pääsihteeri Richard Baguma.

Istuva mies elehtii käsillään puhuessaan. Taustalla istuva nainen kirjaa puhetta tietokoneelle.
”Toimittajien tulee ymmärtää tavoitteet osana omaa työtään, jotta teemat saadaan ulos myös lehdissä ja radiossa” painottaa Ugandan YK-liiton pääsihteeri Richard Baguma. Taustalla hankekoordinaattori Linda Asaba (UG).

Televisio- ja radiotoimittajana uraa tehnyt Baguma näkee toimittajien tietoisuuden lisäämisen kestävän kehityksen tavoitteista erittäin tärkeänä osana hanketta, sillä mm. ympäristöasioita koskevien kehitysaiheiden yksityiskohtaista, teknistä tietoa on vaikea välittää, jos toimittaja itse ei ymmärrä, mistä on kyse. ”Toimittajien tulee ymmärtää tavoitteet osana omaa työtään, jotta teemat saadaan ulos myös lehdissä ja radiossa. Aiheiden omakohtaisuus ja omistajuus sitouttaa ihmisiä toimimaan niiden eteen.”

Suomen, Tansanian ja Ugandan YK-liittojen sekä Kenian SDG Foorumin yhteistyö on alkanut vuonna 2021. Accelerate SDGs in East Africa -hankkeiden ensimmäistä (2021-2024) ja toista vaihetta (2023-2026) rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Lue myös:

Kestävän kehityksen vauhditus Itä-Afrikassa etenee kakkosvaiheeseen | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)