Uutinen

MDG-työryhmän raportti: Globaalin kehityskumppanuuden tavoite tuottanut vaihtelevia tuloksia

Kuva: UN Photo

Vuosituhattavoitteisiin keskittyvä työryhmä (MDG Gap Task Force) on julkaissut raportin nimeltä "The Global Partnership for Development: The Challenge We Face", joka seuraa kahdeksannen vuosituhattavoitteen - Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle - tähänastista onnistumista. Raportti antaa kansainväliselle yhteisölle suosituksia, joiden avulla kumppanuutta voidaan vahvistaa sekä jäsenvaltioiden, järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan että yksityisen sektorin toimesta.

Raportin mukaan virallisen kehitysavun määrä on laskenut ensimmäistä kertaa 2000-luvulla jo toisena vuonna peräkkäin. OECD:n suurimpien kehitysavun lahjoittajien ryhmä antoi kehitykseen viime vuonna keskimäärin vain 0,29% BKT:staan. Raportti esittää, että lahjoittajahallitusten tulee kiireellisesti kääntää kehitysavun määrä nousuun, jotta prosessi kohti kehityskumppanuustavoitteen saavuttamista ei lamaantuisi.

Raportti myös huomioi, että G20-maiden kasvavat sitoumukset pitää kehitysmaiden tuotantoa tullittomana ovat tuottaneet suurta hyötyä näiden maiden talouskasvulle. Kehittyneiden maiden talousongelmista ja työllistymisvaikeuksista huolimatta myös ulkomaisten rahalähetysten määrä kehitysmaihin on kasvanut

Koska kumppanuustavoitteen tärkeimmät talouspoliittiset sitoutumukset liittyvät juuri kehittyvien ja ennen kaikkea vähiten kehittyneiden maiden tuotannon pääsyyn globaaleille markkinoille, suositellaan raportissa Dohan kauppaneuvotteluiden herättämistä henkiin ja Maailman kauppajärjestö WTO:n vuoden 2005 ministerijulistuksen lupausten toimeenpanoa. Tämä tarkoittaisi kaupan vapauttamista edelleen ja sääntöjärjestelmän kehittämistä esimerkiksi poistamalla kehittyneiden maiden vientituet, joita muun muassa myönnettiin vuonna 2012 jo pelkästään maataloudelle lähes 260 miljardia dollaria.

Raportti kytkee myös kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuuden, internetin saavutettavuuden, kehitysmaiden velkojen anteeksiannon ja velkahallinnan sekä ilmastonmuutokseen ja katastrofivalmiuteen liittyvän yhteistyön ja tiedonjaon tärkeyden suosituksiinsa kahdeksannen vuosituhattavoitteen toteuttamiseksi.

"Pystymme parempaan. Paras tapa valmistautua Post-2015 -agendan aikakauteen on osoittaa kansainvälisen yhteisön kyky pitää kiinni globaalin kumppanuuden sitoutumuksistaan ja ohjata resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan," YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon muistutti raportin julkaisusta kertovassa tiedotteessa.

Lisätietoa:

The Global Partnership for Development: The Challenge We Face (UN DESA)

Taustatietoa WTO:n niin sanotusta Hongkongin ministerijulistuksesta (WTO)