Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

15.11.2010 Vetoomus: Länsi-Saharan tilanteeseen puuttuttava

Suomen YK-liitto, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Rauhanliitto - YK-yhdistys ja Kehys ry vaativat, että Länsi-Saharan hetki hetkeltä pahenevaan ihmisoikeustilanteeseen on puuttuttava välittömästi. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

7.5.2010 Suomen YK-liiton lausunto kansalaisyhteiskuntakuulemisessa

Kansalaisjärjestöjen tärkeä rooli niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on toimia eräänlaisina tiennäyttäjinä kansalaisvaikuttamisen ja yhteisen tavoiteasettelun saralla. Keskinäisen riippuvuuden kasvaessa ja teknologian kehittyessä kansalaisilla on sekä velvollisuus että mahdollisuus olla vahvemmin mukana oikeudenmukaisen globalisaation edistämisessä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

3.5.2010 Saamelaisten ilmastotieto käyttöön

Ilmastonmuutos vaikuttaa monien alkuperäiskansojen elämään. Esimerkiksi Suomessa saamelaisten perinteisen elinkeinon, porotalouden, harjoittaminen vaikeutuu selvästi ilmaston lämmetessä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

11.9.2009 KP-sopimus, lausunto kuudennen määräaikaisraportin valmistelua varten

Kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) ovat taloudellisten,
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS-oikeudet) ohella
ihmisoikeuskentän ydinaluetta. Suomen YK-liitto korostaa, että
jokaisella yksilöllä ja kaikilla ryhmillä on oltava yhtäläinen oikeus
aktiiviseen kansalaisuuteen ja täysipainoiseen yhteiskunnalliseen ja
poliittiseen osallistumiseen. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

22.5.2009 Suomen YK-liiton lausunto kansalaisyhteiskuntakuulemisessa

Suomen YK-liitto on erittäin iloinen vakiintuneita muotoja saavasta kansalaisyhteiskunnan osallisuudesta sekä YK-kysymyksiä koskevasta vuoropuhelusta. Lukuisat yhteistyössä järjestetyt keskustelutilaisuudet, poliittisten delegaattien, kansalaisjärjestöedustajan sekä nuorisodelegaatin osallisuus ovat arvokkaita ja konkreettisia yhteistyön muotoja. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

30.4.2009 YK-parlamentti globaalitalouden valvojaksi

YK-liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Kansallismuseon
auditoriossa 28.4.2009. Kokouksessa hyväksyttiin kannanotto, joka tukee
YK-parlamentin perustamista. Uusi elin mahdollistaisi
globaalitalouden demokraattisen valvonnan. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

3.11.2008 Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa: kansainvälisiä järjestöjä on pakko uudistaa

Aivan kuten Anna-Mari Sipilä kirjoittaa (HS 28.10.) meillä on käsissämme kaksi akuuttia maailmanlaajuista ongelmaa: finanssikriisi ja ilmastonlämpeneminen. Molempien vaikutukset näkyvät kovimmin köyhissä maissa. Pahiten joutuvat kärsimään kaikkein köyhimmät väestöryhmät, jotka eivät ole syyllisiä kestämättömään kulutukseen tai talouden ylikuumentumiseen. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

27.3.2008 Suomen YK-liiton lausunto monenkeskisen yhteistyön linjaukseen

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta monenkeskisen yhteistyön linjaukseksi. Linjauksen laatiminen on osoitus hallituksen vahvasta tuesta monenkeskiselle yhteistyölle, ja linjaus voi parhaimmillaan toimia erinomaisena työkaluna Suomen kehityspolitiikan suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.  Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

18.3.2008 Vastine Helsingin Sanomien mielipidesivuille 31.8.

YK on ainoa aidosti multilateraalinen järjestö, jonka puitteissa globaaleja ongelmia voidaan ratkoa tasavertaisesti. Poliittiset erimielisyydet ovat osa demokraattista keskustelua, myös maailman suurimmassa rauhanjärjestössä. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

18.3.2008 Suomen YK-liiton lausunto humanitaarisen avun linjauksesta

YK-liitto tervehtii ilolla selkeitä periaatteita hyvästä humanitaarisesta avunannosta. Jatkuvasti rahoitukseltaan kasvaneessa humanitaarisessa toiminnassa on tärkeää, että apua paitsi koordinoidaan paremmin, myös ohjataan strategisesti. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

4.3.2008 YK:n Lapsen oikeuksien sopimus

Suomen YK-liitto kiittää mahdollisuudesta osallistua Suomen neljännen YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportin valmisteluun ja lausuu pyynnöstä seuraavaa. Lue lisää