Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Kannanotot ja lausunnot

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

25.1.2008 Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma

YK-liitto kiittää lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa valmistellutta työryhmää ansiokkaasta työstä. On ilahduttavaa, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin on nostettu keskeiseksi hallituskauden painopisteeksi. Lue lisää

Kannanotto/lausunto

Kannanoton/lausunnon oletuskuva

23.1.2008 Kansalaisyhteiskunnan osallisuus YK:ssa

YK-liitto pitää erittäin tervetulleena Alankomaiden aloitetta EU:n toiminnan systematisoimisesta YK:n kansalaisyhteiskuntasuhteiden tiivistämiseksi ja kannustaa Suomen hallitusta tukemaan hanketta. Lue lisää