YK-päivä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä

Kolme miestä perinteisissä kaapuasuissa seisoo vierekkäin käsissään leipäpaketteja. Taustalla hiekkamaa ja auringon paiste.
Miehet ja leipä, kuvattu Syyrian sodan aikaan Homsissa. Kuva: Rauli Virtanen.

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

Kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia niitä piirteitä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle muuten kuin geenien kautta: siis esimerkiksi kieltä, uskontoa ja erilaisia tapoja, tottumuksia ja perinteitä. Kulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa ja muuttuvat koko ajan saaden vaikutteita kulttuureista, tavoista ja perinteistä.

Kulttuurin vaaliminen rauhan ja ihmiskunnan yleisen hyvinvoinnin lähteenä on yksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon perustehtävistä. Unesco julisti vuonna 2001 toukokuun 21. päivän Kulttuurisen monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen päiväksi. YK:n yleiskokous vahvisti päivän aseman vuonna 2002. Päivän taustalla vaikuttaa Unescon julistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden säilyttämistä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua osana kestävän rauhan rakentamista.

Päivän avulla halutaan lisätä tietoisuutta kulttuurien ja kehityksen suhteesta, sekä edistää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia yhteistoiminnan lisäämiseksi ja antaa jokaiselle mahdollisuus syventää ymmärrystään kulttuurisen monimuotoisuuden arvoista ja monikulttuurisuuden merkityksestä.

Teemapäivän sivut

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivän tapahtuma 2021 - Unesco