YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Juhlat ja perinteet

Mitä opin

Tutustutaan erilaisiin juhlapyhiin Suomessa ja muissa kulttuureissa sekä erilaisiin juhlanviettotapoihin ja perinteisiin.

Tehtävän kuvaus

Keskustellaan siitä, minkälaisia juhlapäiviä Suomessa vietetään ja millaisia perinteitä suomalaiseen kulttuuriin kuuluu. Vietetäänkö pääsiäistä, juhannusta tai joulua samalla tavalla kaikkialla Suomessa? Vietetäänkö Suomessa myös muita juhlia, esimerkiksi muslimien Id-juhlaa?

Luokka jaetaan pienryhmiin. Opettaja jakaa ryhmille 1-2 juhlaa/perinnettä tarkempaan tarkasteluun. Jokainen ryhmä kirjoittaa omalle paperilleen valitun juhlan/perinteen sisällöistä. Samalla ryhmä voi pohtia, onko juhla/perinne ainoastaan Suomelle tyypillinen vai vietetäänkö muissakin maissa kyseistä juhlaa /onko samaa perinnettä.

Jokainen ryhmä esittelee paperinsa muulle luokalle. Lopuksi voidaan yleisesti pohtia, mistä Suomessa vietetyt juhlat ovat tulleet ja ovatko ne saaneet vaikutteita ympäröivistä kulttuureista.

Pohtikaa myös minkälaisia Suomessa vietettävät juhlat ovat tulevaisuudessa.