YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Meidän luokan tähtikuvio

Mitä opin

Tavoitteena on hahmottaa yksilöiden välisiä yhtäläisyyksiä ja luoda ryhmähenkeä.

Tehtävän kuvaus

Piirtäkää paperille viisisakarainen tähtikuvio. Voitte käyttää myös tähtikuvio kopiota (liite).

  • Miettikää yhdessä, mitkä tiedot ihmisestä ovat tärkeitä ja merkityksellisiä. Listatkaa vastaukset ja ryhmitelkää viisi eniten ääniä saanutta.
  • Pohtikaa kysymyksiä omalla kohdallanne ja kirjoittakaa itsenäisesti vastaukset omaan tähtikuvioonne, yksi asia yhteen sakaraan.

Vinki! Kysymysten tulisi liittyä johonkin muuhun kuin ulkoiseen ominaisuuteen.

Kootkaa tähdet luokat seinälle ja käykää vastaukset yhdessä läpi:

  • Etsikää tähdistänne asioita, jotka ovat yhteisiä kahdelle tai useammalle oppilaalle. Millaisia yhtäläisyyksiä havaitsette?
  • Havaitsetteko jotain ainutlaatuista, asioita joita on vain yhdessä tai muutamassa tähdessä?
  • Miettikää mitä hyötyä siitä on, että maailmassa on monenlaisia ihmisiä ja erilaisia kiinnostuksen kohteita.

Ryhmitelkää lopuksi luokkanne tähden tähtikuvioksi, niin että sakarat liittyvät toisiinsa yhdistävien ominaisuuksien tai asioiden kautta. Laatikaa lyhyt sanallinen kuvaus teoksellenne. Mitä kuvio kertoo ryhmästänne, entä sen muodostavista yksilöistä?