YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Oudot hedelmät

Mitä opin

Tehtävän tavoitteena on pohtia ja tutustua vähemmistöjen asemaan ja kokemuksiin osana länsimaista kulttuuria.

Tehtävän kuvaus

Jakautukaan noin 5 hengen ryhmiin. Lukekaa Lewis Allenin runo Strange Fruit. Runon voi myös kuunnella Billie Holidayn tulkitsemana.

Pohtikaa:

  • Mistä runo kertoo?
  • Mihin aikakauteen runon tapahtumat liittyvät?
  • Mitä voitte olettaa tapahtumien taustoista?
  • Keitä nämä oudot hedelmät ovat ja kenen verta puiden lehdillä ja juurilla on?
  • Esiintyykö vastaavanlaisia rotuun tai etniseen taustaan perustuvia ihmisoikeusrikkomuksia tänä päivänä? Jos, niin missä ja minkälaisia?

Selvittäkää kuka oli Rubin Stacy, mitä hänelle tapahtui ja miksi? Ottakaa selvää, onko vastaavanlaisia tapahtumia tapahtunut nykyaikana. Esittäkää havaintonne muulle luokalle.

Asiasanat