YK-päivän tehtävä

Monikasvoinen Suomi

Mitä opin

Tarkastellaan Suomea monikulttuurisena maana.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, FI, HY, GE, ET, IT, UE

Ohjeet:

Jakaantukaa 2-4 ryhmään luokan koosta riippuen. Piirtäkää isolle pahville Suomen ääriviivat ja merkitkää karttaan keskeisimmän kaupungit, joet ja järvet. HUOM! Yläkouluikäiset tutustuvat ensin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuihin “Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus”. 

Jakakaa lehdet ryhmien kesken ja etsikää niistä kuvia erilaisista ihmisistä. Leikatkaa kuvat irti lehdistä. Täyttäkää Suomen kartta kuvilla.

Kirjoittakaa jokaisen henkilön kohdalle lyhyt kuvaus hänestä:

  • Kuka henkilö on?
  • Mitä hän tekee työkseen?
  • Minkä ikäinen hän on?
  • Millainen on hänen perheensä ja ystäväpiirinsä?
  • Jos hän ei ole syntynyt Suomessa, mistä hän on maahan tullut?
  • Minkälainen oli hänen kotimaansa?
  • Voitte halutessanne tehdä myös puhekuplia ja lisätä omat kuvanne karttaan. 

Ripustakaa monikasvoisen Suomen kartat koulunne julkisiin tiloihin rotusyrjinnän vastaisena päivänä.