Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Taide & kulttuuri

Mitä opin

Selvitetään, miten eri kulttuurit ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen kulttuuriperimään.

Tehtävän kuvaus

Jakaantukaa 3-4 henkilön pienryhmiin ja valitkaa alta löytyvistä aiheista yksi, jota käsittelette tarkemmin. Opettaja huolentii, että aiheet menevät tasan. Kirjatkaa pohdintojanne valitsemallanne tavalla (esim. mindmap, powerpoint-esitys). Esittäkää lopulta pohdintanne muulle luokalle.

  • Millä tavoin eri kulttuuripiirien vaikutukset näkyvät länsimaisessa kulttuurissa? Mistä länsimainen kulttuuriperintö on saanut vaikutteita? Tutustukaa niin afrikkalaisen, afroamerikkalaisen, latinalaisamerikkalaisen kuin aasialaisenkin kulttuurin vaikutuksiin.
  • Mistä kulttuuripiiristä eurooppalainen kulttuuri on omaksunut mielestänne eniten vaikutteita? Missä ja miten se erityisesti ilmenee? Mitkä historialliset syyt voidaan nähdä taustalla?
  • Onko suomalainen kulttuuri saanut ei-eurooppalaisia vaikutteita? Jos, niin minkälaisia? Miten vaikutukset näkyvät tänä päivänä?
  • Listatkaa mielestänne musiikin, kirjallisuuden ja/tai elokuvataiteen alueilta tärkeimpiä ei-eurooppalaisia kulttuurivaikuttajia, joiden tuotannolla on mielestänne ollut erityinen vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriperimään.
  • Valitkaa yksi taiteilija haluamastanne tyylisuunnasta, joka on mielestänne tuonut positiivisella tavalla esille vähemmistökulttuurin tapoja ja perinteitä valtaväestön tietoisuuteen Suomessa.