YK-päivän tehtävä

Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Taide & kulttuuri

Mitä opin

Selvitetään, miten eri kulttuurit ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen kulttuuriperimään.

Tehtävän kuvaus

Jakaantukaa 3-4 henkilön pienryhmiin ja valitkaa alta löytyvistä aiheista yksi, jota käsittelette tarkemmin. Opettaja huolentii, että aiheet menevät tasan. Kirjatkaa pohdintojanne valitsemallanne tavalla (esim. mindmap, powerpoint-esitys). Esittäkää lopulta pohdintanne muulle luokalle.

  • Millä tavoin eri kulttuuripiirien vaikutukset näkyvät länsimaisessa kulttuurissa? Mistä länsimainen kulttuuriperintö on saanut vaikutteita? Tutustukaa niin afrikkalaisen, afroamerikkalaisen, latinalaisamerikkalaisen kuin aasialaisenkin kulttuurin vaikutuksiin.
  • Mistä kulttuuripiiristä eurooppalainen kulttuuri on omaksunut mielestänne eniten vaikutteita? Missä ja miten se erityisesti ilmenee? Mitkä historialliset syyt voidaan nähdä taustalla?
  • Onko suomalainen kulttuuri saanut ei-eurooppalaisia vaikutteita? Jos, niin minkälaisia? Miten vaikutukset näkyvät tänä päivänä?
  • Listatkaa mielestänne musiikin, kirjallisuuden ja/tai elokuvataiteen alueilta tärkeimpiä ei-eurooppalaisia kulttuurivaikuttajia, joiden tuotannolla on mielestänne ollut erityinen vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriperimään.
  • Valitkaa yksi taiteilija haluamastanne tyylisuunnasta, joka on mielestänne tuonut positiivisella tavalla esille vähemmistökulttuurin tapoja ja perinteitä valtaväestön tietoisuuteen Suomessa.