YK-päivä

Kansainvälinen lukutaitopäivä

International Literacy Day

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kaisainvälistä yhteisöä lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.

Lukutaito on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Se sisältyy myös Agenda 2030 -tavoitteisiin (tavoite 4), jonka tavoitteena on varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia kaikkialla maailmassa. 

Tiesitkö, että:

  • Noin 91 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista osaa lukea.
  • Arviolta 750 miljoonaa aikuista ei osaa lukea. Noin kaksi kolmasosaa heistä on naisia.
  • Pojista suurempi osa (92 %) osaa lukea kuin tytöistä (87 %). Maailmanlaajuistesti tyttöjen joukossa lukutaitoisten osuus kuitenkin nousee nopeiten.
  • Noin 57–59 miljoonaa lasta ei käy koulua.
  • Koulua käymättömien lasten osuus on liki puolittunut sitten vuoden 2000.

(Lähteet: United Nations Statistics Division, MDG report 2015, UNESCO Institute for Statistics-SDG, UNESCO Institute for Statistics)

Teemapäivän kotisivu