YK-päivä

Kansainvälinen lukutaitopäivä

Tytöt istuvat rivissä telttakoulun lattialla ja lukevat kirjaa
Tytöt koulussa Afganistanissa. Kuva: Rauli Virtanen, 2004

International Literacy Day

Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa kansainvälistä yhteisöä lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Kouluakäyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin kouluakäymätön.

Lukutaito on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän kehityksen neljännen tavoitteen päämääränä on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tiesitkö, että:

  • Noin 92 prosenttia 15–24-vuotiaista nuorista osaa lukea. Vuonna 1975 vastaava osuus oli vain 77 prosenttia. Lukutaidossa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja.
  • Huomattavista edistysaskelista huolimatta 6-18-vuotiaista lapsista ja nuorista kuudennes eli noin 258 miljoonaa ei edelleenkään käy koulua (tieto vuodelta 2018). 
  • 617 miljoonalta peruskouluikäiseltä lapselta ja nuorelta puuttuu riittävät perustaidot lukemisessa ja matematiikassa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 88 prosentilla ja Keski- ja Etelä-Aasiassa 81 prosentilla lapsista ei ole perustaitoja lukemisessa tai matematiikassa.
  • Koulunkäynnin ja lukutaidon aste on erityisen matala Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa. Suuresta osasta kouluista puuttuu perusrakenteet ja -palvelut, kuten juomavesi, sähkö, tietokoneet, internet sekä koulutetut opettajat.
  • 14 prosenttia maailman aikuisista – 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat – ei osaa lukea.
  • 63 prosenttia lukutaidottomista aikuisista on naisia (tieto vuodelta 2018).

Lähteet: United Nations Statistics DivisionUNESCO Institute for Statistics-SDG, UNESCO Institute for Statistics

Teemapäivän kotisivu YK
Teemapäivän kotisivu Unesco