YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä tehtävä: Ammattien aikajana

Mitä opin

Tavoitteena pohtia sukupuolen merkitystä koulutuksessa ja ammatinvalinnassa.

Tehtävän kuvaus

Tehkää aikajana sukunne naisista ja miehistä. Aloittakaa kirjaaminen isovanhemmistanne, edeten omiin vanhempiinne aina itseenne saakka. Kirjoittakaa jokaisen henkilön kohdalle syntymäaika, koulutus, ammatti ja työtehtävät. Käyttäkää eri värejä erottamaan sukupuolet.


Tutkikaa:

  • Miten sukunne henkilöt ovat kouluttautuneet?
  • Mitä ammatteja suvussanne on harjoitettu? Löydättekö sukupolvelta toiselle siirtyviä yhtäläisyyksiä ammatinvalinnoissa?
  • Ovatko tietyt ammattit jakautuneet sukupuolen mukaan?
  • Miten näet itsesi aikajanan päässä?

Esitelkää aikajanat ja kootkaa niistä näyttely luokan seinälle.