YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Päivä ilman lukutaitoa

Mitä opin

Tavoitteena on pohtia lukutaidon merkitystä arkielämässä, mihin lukutaitoa tarvitaan ja millaista elämä olisi ilman tätä taitoa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, KU, HY

Ohjeet:

Tehkää ryhmissä mielikuvakartta, johon kirjaatte asioita, joihin tarvitsette lukutaitoa yhden päivän aikana. Piirtäkää tämän jälkeen kuva ikäisestänne lapsesta, joka ei ole saanut mahdollisuutta oppia lukemaan. Pohtikaa:

  • Millaista hänen elämänsä olisi?

  • Miltä hänen tulevaisuutensa näyttäisi? 

  • Miltä tuntuu, kun ei kykene lukemaan? 

  • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä teillä voisi olla? 

Esitelkää mielikuvakartattanne yhteisesti luokassa.