YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Kuka saa oppia lukemaan?

Mitä opin

Tavoitteena on tutustua maailman lukutaitotilanteeseen ja pohtia koulutusmahdollisuuksien yhteyksiä maailman tämän hetkisiin haasteisiin.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, GE, HY, FI

Ohjeet:

Tutustukaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ja lukekaa Lukukeskuksen 10 faktaa lukutaidosta maailmalla –dokumentti (liite). Opettaja jakaa tämän jälkeen ryhmän 3-4 henkilön pienryhmiin.  

Pohtikaa ryhmissä:  

  • Mitä 10 faktaa lukutaidosta maailmalla –kertoo lukutaidon tämänhetkisestä tilanteesta? 
  • Mitä löysitte YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta koskien (lukutaidon) oppimista? 
  • Vaikuttaako sukupuoli koulunkäyntimahdollisuuksiin? Miten? Mitä eroja havaitsette eri maanosien välillä? Mistä arvelette erojen johtuvan? 
  • Onko lukutaidottomuus Suomessa ongelma? Tarkastelkaa uutisia aiheesta, ja keskustelkaa Suomen tämänhetkisestä tilanteesta.  

Kirjoittakaa pohdinnoista parhaat ylös, esimerkiksi mindmap-muotoon. Kun ryhmät ovat valmiita, esitelkää pohdintanne muulle luokalle.  

10 faktaa lukutaidosta maailmalla