YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Kuka saa oppia lukemaan?

Mitä opin

Tavoitteena on tutustua maailman lukutaitotilanteeseen ja pohtia koulutuksen vaikutuksia tasa-arvon ja kestävän kehityksen toteutumiseen.

Tehtävän kuvaus

Tutustukaa Lukukeskuksen 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -koosteeseen.

Selvittäkää pareittain tai ryhmissä 

  • Millainen on lukutaidon tilanne maailmassa?

  • Vaikuttaako sukupuoli koulunkäyntimahdollisuuksiin? Jos niin, miten?

  • Mitä eroja havaitsette eri maanosien välillä? Mistä arvelette erojen johtuvan? 

  • Miten lukutaidottomuus vaikuttaa yksilön tulevaisuuteen? Entä yhteiskuntien hyvinvoinnille?

Kirjoittakaa havaintonne mielikuvakarttaan ja esitelkää pohdintanne muulle luokalle.