Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

YK-päivän tehtävä

Lukutaitopäivä: Kuka saa oppia lukemaan?

Mitä opin

Tavoitteena on tutustua maailman lukutaitotilanteeseen ja pohtia koulutuksen vaikutuksia tasa-arvon ja kestävän kehityksen toteutumiseen.

Tehtävän kuvaus

Tutustukaa Lukukeskuksen 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -koosteeseen.

Selvittäkää pareittain tai ryhmissä 

  • Millainen on lukutaidon tilanne maailmassa?

  • Vaikuttaako sukupuoli koulunkäyntimahdollisuuksiin? Jos niin, miten?

  • Mitä eroja havaitsette eri maanosien välillä? Mistä arvelette erojen johtuvan? 

  • Miten lukutaidottomuus vaikuttaa yksilön tulevaisuuteen? Entä yhteiskuntien hyvinvoinnille?

Kirjoittakaa havaintonne mielikuvakarttaan ja esitelkää pohdintanne muulle luokalle.