YK-päivän tehtävä

YK:n päivän tehtävä: Rauhanturvaajat maailman konflikteissa

Mitä opin

Tarkastellaan maailman konfliktien tilaa ja rauhanturvaoperaatioiden toimintaa.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: FI, GE, HY, ET, UE

Ohje:

Jakautukaa noin 4 hengen ryhmiin. Tutustukaa maailmassa tällä hetkellä käynnissä oleviin konflikteihin. Aineistoa löytyy mm Uppsalan yliopiston tietokannasta, Global Security-tietokannasta ja Globalis.fi-sivustolta.

Valitkaa jokaiselle ryhmälle yksi konflikti, jonka taustoihin ja nykytilanteeseen tutustutte.

Selvittäkää:

  •     Mistä konflikti on saanut alkunsa?
  •     Kuinka kauan konflikti on jatkunut?
  •     Ketä ovat konfliktin osapuolet?
  •     Mitkä ovat konfliktin eri osapuolten tavoitteet ja intressit?
  •     Miten konfliktia on yritetty sovitella?
  •     Onko sovittelussa ollut mukana YK-johtoisia joukkoja, rauhanturvaajia tai neuvottelijoita?
  •     Miten YK:n rauhanturvajoukot ovat osallistuneet konfliktin rauhoittamiseen?
  •     Minkä pituisia operaatiot ovat olleet?
  •     Minkälaisia suunnitelmia rauhan ylläpitämiseksi on laadittu?

Laatikaa havainnoistanne esitys muulle luokalle. Voitte toteuttaa esityksen haluamallanne tavalla: julisteella, esitelmällä, näytelmänä tai tarinana.