YK-päivä

Kansainvälinen YK:n päivä

YK:n siniseksi värjätty kaupunki
Kuva: YK-liitto.

YK perustettiin vuonna 1945 tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

YK:n toiminnan raamit on kirjattu YK:n peruskirjaan. Peruskirja määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat. YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Kyseistä päivää on julistettu kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien.

YK:n merkitys on pysynyt vahvana koko 78 vuoden olemassa olon ajan. "Ei ole olemassa toista maailmanlaajuista järjestöä, joka saisi kaikki maailman valtiot kokoontumaan yhteen keskustelemaan ja sopimaan yhteisestä tulevaisuudesta", sanoo Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Tiesitkö, että

  • YK:n johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla.
  • YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
  • YK:ta johtaa pääsihteeri. Vuonna 2017 toimessa aloitti portugalilainen António Guterres.
  • YK:n päämaja, samoin kuin Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa sijaitsevat New Yorkissa.

Teemapäivän kotisivu

YK on läsnä teksti ja YK:n logo