Kokouksen avaus

Osallistujat liittyvät kokoukseen jaetun linkin kautta 15 min ennen kokousta. He vaihtavat nimensä kokoustunnuksiin (Delegaatio/Nimi, Puheenjohtaja/Nimi, Digijohtaja/Nimi, Lähettiläs/Nimi). Digijohtaja johtaa tekniikan tarkistuksen (kamerat, mikrofonit, jaetut kansiot, äänestyspainikkeiden ja viittaustoiminnon testaus ym).

1. Kokouksen avaus 5 min

Puheenjohtaja toivottaa delegaatit tervetulleeksi ja ilmoittaa kokouksen aiheen.

Esimerkki puheenjohtajan puheenvuorosta:  

”Arvoisat delegaatit. Tervetuloa YK:n turvallisuusneuvoston kokoukseen. Olemme kokoontuneet tänne neuvottelemaan yhteisestä julkilausumasta ja nuorten roolista rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Toivon, että löydämme yhteisen tahtotilan ja saamme aikaan julkilausuman, jonka avulla voimme yhdessä edistää tehokkaasti nuorten osallistumista rauhan rakentamiseen ja kriisinhallintaan.” 

Puheenjohtaja tarkistaa läsnä olevat valtiot aakkosjärjestyksessä:  

”Onko Kiinan delegaatio paikalla?” 

Delegaatiot käyttävät viittaa-toimintoa ja vastaavat: ”Kiinan delegaatio on paikalla.” jne. Huomionarvoista on, että delegaatit edustavat aina omaa maataan, eivät itseään, jolloin heitä puhutellaan esimerkiksi ”Arvoisa Vietnamin delegaatti”

 

Huom! Tekninen ohjeistus (Zoom ja Teams) on laadittu vuonna 2020. Tämän jälkeen ohjelmistot ovat saattaneet päivittyä. Päivityksiä ei ole kirjattu tämän sivun ohjeisiin.

ZOOM

 • Tarkista etukäteen, että kokouksen odotustila -toiminto on kytketty pois. 

 • Osallistujat liittyvät kokoukseen mykistettyinä. 
   - Tarkista sovelluksen asetuksista, että tämä toiminto on päällä! 
   - Saapuessaan virtuaaliseen kokoustilaan osallistujat valitsevat/muuttavat oman nimensä.  

 • Nimi on delegaattimaa: Maa/Etunimi (esim. Kiina/Katri) 
  - Tarkista etukäteen asetuksista, että tämä toiminto on sallittu! 

 • Viittaa -toimintoa käytetään puheenvuorojen jakamisessa/paikallaolon vahvistamisessa. 

MS TEAMS

 • Tarkista etukäteen, että kokouksen odotustila -toiminto on kytketty pois. 

 • Osallistujat liittyvät kokoukseen mykistettyinä. 
   - Tarkista etukäteen sovelluksen asetuksista, että tämä toiminto on päällä! 

 • Saapuessaan virtuaaliseen kokoustilaan osallistujat valitsevat/muuttavat oman nimensä. 
   - Nimen vaihtaminen tehdään sovelluksen asetuksissa, mikäli koulun järjestelmä sen sallii. 
   - Nimi on delegaattimaa: Maa/Etunimi (esim. Kiina/Katri) 

 • Viittaa -toimintoa käytetään puheenvuorojen jakamisessa/paikallaolon vahvistamisessa. 

 • Puheenjohtaja ja digijohtaja luovat virtuaalialustalle oman kansion, johon he lisäävät puheenjohtajan kokousmuistion. Kokousmuistio sisältää listan puhujista (ks. alla esimerkki). 

 • Nimenhuudossa osallistujat lisätään listaa, josta käy ilmi delegaation ääntä käyttävä delegaatti. 

 • Puheenvuorojen määrä merkitään myöhemmin osiossa 5. Neuvottelut julkilausumasta. 

Taulukko puheenvuoroista