Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin ja tule YK-klubille »

Maailman parhaat uutiset

Miksi hyvistä asioista uutisoidaan niin harvoin? Minkälaisen hyvän uutisen sinä haluaisit lukea vuonna 2030?

Uutisointi globaaleista kysymyksistä ja kehitysmaista on usein katastrofikeskeistä, vaikka maailmassa tapahtuu koko positiivista kehitystä. Maailman parhaat uutiset keskittyy vastapainoksi tuomaan esiin kaikkea sitä hyvää, mitä maailmassa tapahtuu. Lue uusin lehti täältä. Tuoreimmat uutiset löydät sivun alaosasta.

Julkaisu

Maailman Parhaat Uutiset - Ihmisoikeudet
 • PDF / tekstitiedosto

Maailman parhaat uutiset -lehti 2019

 • kestävä kehitys
 • kestävän kehityksen tavoitteet
 • kouluaineisto
 • koulutus
 • maailman parhaat uutiset
 • rauha ja turvallisuus
 • rauhanrakentaminen

Kirjoita Maailman parhaita uutisia!

Uutisten lukemisen lisäksi voit myös tuottaa niitä itse ja pohtia tekijöitä, jotka vaikuttavat lukemiemme uutisten syntyyn.

Negatiivisuuden vastavoimaksi kutsumme kaikki nuoret kirjoittamaan hyviä kehitysuutisia! Prosessin aikana kehitetään kriittistä medialukutaitoa ja opitaan katsomaan maailmaa monipuolisemmasta näkökulmasta.

Tässä tiiviisti esitetty kokonaisuus on suunnattu 13-20 vuotiaille koululaisille ja opiskelijoille toteutettavaksi opetustilaisuuksiin. Toteutukseen tulee varata vähintään kaksi oppituntia. Toinen vaihtoehto on lukea uutisia ja käsitellä niiden vaikutusta maailmakuvaamme näiden materiaalien pohjalta (PowerPoint-esitys tehtävineen oppitunneille, ohjeet kommenteissa).

Molemmissa tukena toimii opettajille ja nuorille suunnattu opas Maailman parhaiden uutisten kirjoittamiseen käsittelee globaalien kehityskysymysten uutisointia, uutiskirjoittamisesta ja kriittistä tiedonhakua.

Ohjeet uutisten kirjoittamiseen:

1. Valitse oikeasti olemassa oleva uutisaihe ja tee siitä taustoittavaa tiedonhakua tutkien aiheen tämänhetkistä tilannetta. Tutki, minkälaista kehitystä valitsemassasi aiheessa on jo tapahtunut? Mikä sen tämän hetkinen tila on? Mikä näkökulma voisi olla kiinnostava?

2. Tee aiheesta positiivinen uutinen nykyhetkessä. 

3. Siirrä valitsemasi aihe vuoteen 2030. Visioi miltä uutisesi silloin näyttää? Pohdi uutisessa mitä on muuttunut ja mikä muutoksen on aiheuttanut? Ketkä ovat olleet toimijoina muutoksen taustalla?

Valmistautumisessa käytä apunasi kestävän kehityksen tavoitteita, ajatuskarttaa sekä ohjekirjasta.

Suositeltava uutisen pituus noin 2000-3000 merkkiä ilman välilyöntejä. Lisäksi voitte kirjoittaa lyhyitä nostoja, noin 1000 merkkiä.

4. Muokkaa uutinen sosiaaliseen mediaan esimerkiksi Twitter, Facebook- tai Instagram päivityksen muodossa. Miten muotoilisit uutisen silloin?

Lisätietoa ja -materiaaleja

 • Aputehtäviä löytyy täältä.
   
 • Oppitunnilla voitte hyödyntää myös Globalis.fi-tietokantaa sekä tehtäviä ja kestävän kehityksen tietoutta YK ja kestävä kehitys -kokonaisuudesta.
   
 • Webinaari: Miten kirjoitetaan hyviä uutisia kehityskysymyksistä? (45 min, kevät 2018) Webinaarissa keskusteltiin sitä, mistä maailman parhaissa uutisissa on kyse ja miksi positiivista uutisointia tarvitaan? Miten myönteisiä kehitysuutisia kirjoitetaan? Miten hyvä juttu kirjoitetaan? Mukana päätoimittaja Teija Laakso (maailma.net) ja koulutussuunnittelija Christa Prusskij (Suomen YK-liitto).

Maailman parhaat uutiset

Uutinen

Tavoite 5: Sukupuolten välinen tasa-arvo

26.9.2019 Sukupuolten tasa-arvossa on menty eteenpäin

Sukupuolten tasa-arvon suhteen on vielä paljon tehtävää. Välillä on kuitenkin hyvä muistella myös edistysaskeleita, ja tasa-arvon osalta niitä onkin otettu paljon viime vuosisatojen ja jopa vuosikymmenien aikana. Lue lisää

Uutinen

Tietokone

20.8.2019 Netti kaikille

Brittiläinen OneWeb haluaa tuoda internetin maailman syrjäisimpiin kolkkiin vuonna 2021. Lue lisää

Uutinen

One girl one bike

13.6.2019 Good News Blog: One girl, one bike

Ensuring equal access to education and keeping young girls' dreams alive. One Girl, One Bike is a donation campaign that supports young girls in Secondary Schools in rural areas, living more than 10 kilometers from where the schools are, and having to walk 2 to 3 hours everyday to attend school. Lue lisää

Uutinen

Naiset ja rauha keskustelu turvallisuusneuvosto

6.6.2019 Naisten osallisuus on tärkeää rauhanprosesseissa

Oslon rauhantutkimusinstituutti Prion tutkimuksen mukaan erilaisilla konfliktialueilla elää tällä hetkellä noin 12 prosenttia väestöstä. Tutkimukset puhuvat sen puolesta, että rauhattomuus maailmassa on kasvanut. Onnistuneessa konfliktin ratkaisussa naisten asema on merkittävä. Lue lisää

Kaikki Maailman parhaat uutiset »

Eu-FVR-logot

Maailman parhaat uutiset -hanke oli vuonna 2018 osa Mediataitoviikon ohjelmaa ja OKM:n rahoittama. Vuosina 2018-2019 hanke saa saa Euroopan unionin Frame, Voice, Report -rahoitusta. Sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.  Seuraa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #parhaatuutiset