Uutinen

Maailman parhaat uutiset -lehti kertoo myönteisimmät kehitykset maailmasta

YK-liiton julkaisema Maailman parhaat uutiset -lehden uusin numero on ilmestynyt. Lehti kokoaa yhteen 14 YK-järjestön ja niiden kumppanien onnistumisia maailmalta. Artikkelit kertovat YK:n historiallisen onnistuneista ympäristösopimuksista, tasa-arvon ja lasten oikeuksien edistysaskeleista, yritysten ihmisoikeussitoumuksista ja monenkeskisyyden merkityksestä arkielämässä.

Maailman parhaat uutiset -teksti , vasemmalla Suomen YK-liiton logo. Taustalla seinä, jolle on ripustettu tekstejä.
Maailman parhaat uutiset -lehteä on julkaistu erilaisilla teemanumeroilla vuodesta 2014.

Onko maailma todella niin huonossa tilassa kuin kuvittelemme? Uutisointi globaaleista kysymyksistä ja kehitysmaista on usein katastrofikeskeistä, vaikka maailmassa tapahtuu paljon hyvää.

Maailman parhaat uutiset kertovat lukijalle, että maailma on arjen lööppiotsikoita parempi paikka. Lehti uutisoi mm. YK:n uusista ympäristösopimuksista, ruokaturvan vahvistumisesta, pakolaisten saamasta avusta sekä yhteistyön ja diplomatian ponnisteluista ja onnistumisista kansainvälisten kriisien keskellä. Lehden uusimman numeron tarkoituksena on muistuttaa, että maailma on parempi paikka, kun kehitystä ja rauhaa edistetään yhdessä YK:ssa.

Positiiviset YK-uutiset vahvistavat uskoa yhteisten ratkaisujen löytymiseen

Uusimmassa Maailman parhaat uutiset -lehdessä kerrotaan, mitä kaikkea hyvää YK-järjestöt ovat saaneet aikaan toiminnallaan ja miten maailmaa on muutettu parempaan suuntaan. "Kriisien keskellä ihmiset kaipaavat hyviä uutisia", sanoo lehden toimittaja Bruno Jäntti, joka on tuonut Suomessa työtä tekevät YK-toimijat yhteen kirjoittamisen äärelle. Jäntti kertoo, että hyviä uutisia ei ollut vaikeaa etsiä, sillä YK järjestöt tekevät tuloksekasta työtä joka puolella maailmaa. "Vaikka on hyvä tarkastella YK:ta kriittisesti, tulee sen tuloksia arvioida kokonaisvaltaisesti unohtamatta hyvää kehitystä."

Elämme jaetussa maailmassa ja koska haasteemme ovat yhteisiä, ratkaisut täytyy löytää myös yhdessä.

Maailman parhaat uutiset -lehti nostaa esiin tapoja, joilla kestävän kehityksen tavoitteita ja ihmisoikeuksia edistetään ympäri maailman. Suomen YK-liiton tapahtumakoordinaattori Nanna Hallikainen iloitsee, että lehti julkaistaan opetusalan Educa-tapahtumassa ja se tuodaan uunituoreena suuren yleisön ja kasvattajien keskuuteen jaettavaksi. "Tavoitteemme on, että lehti vahvistaa kasvattajien, nuorten ja suuren yleisön YK-tietoisuutta ja lisää tietoa konkreettisista keinoista, joilla YK-järjestöt työskentelevät rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja Agenda 2030:n parissa. Elämme jaetussa maailmassa ja koska haasteemme ovat yhteisiä, ratkaisut täytyy löytää myös yhdessä.", Hallikainen toteaa.

Hyviä uutisia ovat kirjoittaneet Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, Suomen pakolaisapu, YK:n väestörahasto UNFPA, Väestöliitto, Maailman ruokaohjelma WFP, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, YK-yliopiston UNU-WIDER-instituutti, YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n lastenjärjestö UNICEF, YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi, YK:n yritysvastuualoite Global Compact, YK-nuoret ja Suomen YK-liitto.

Julkaisu

Esite YK Suomessa kansikuva
  • PDF / tekstitiedosto

YK Suomessa

  • YK-järjestelmä