Uutinen

Helen Clarkin Helsingin-vierailu keskittyi hauraiden valtioiden kehitykseen

UNDP:n administraattori Helen Clark. Kuva: UN Photo

Arviolta lähes 1,4 miljardia ihmistä elää hauraissa olosuhteissa ja luvun oletetaan kohoavan 1,9 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. YK:n pakolaisohjelma UNHCR:n vuoden 2015 Global Trends –selonteon mukaan maailmassa on nyt kotinsa pakon edessä jättäneitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lähes kaksi kolmasosaa hauraista valtioista ei saavuttanut YK:n vuosituhattavoitteissa asetettua köyhyyden puolittamisen tavoitetta vuoteen 2015 mennessä. Minkälaiset mahdollisuudet maailmalla on siis saavuttaa vuoden 2016 alussa voimaan astuneet kestävän kehityksen tavoitteet?

YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja Helen Clark keskittyi tähän kysymykseen puheenvuorossaan Implementation of the Agenda 2030 in Fragile States -seminaarissa 3. maaliskuuta 2016. Puheenvuoroa kommentoi Suomen Punaisen ristin Pekka Reinikainen, joka on erikoistunut työssään katastrofeihin ja hauraisiin valtioihin.

Suomen YK-liiton ja UNDP:n Pohjoismaiden toimiston yhteistyössä järjestämä seminaari keräsi Eurooppa-saliin laajan kuulijakunnan, ja keskustelua käytiin hauraiden valtioiden ohella nuorten ja kansalaisjärjestötoimijoiden merkityksestä tavoitteiden toimeenpanossa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleita ja koskevat myös hauraiksi luokiteltavia valtioita ja konfliktialueita. YK tukee tavoitteiden toteuttamista MAPS-ohjelman kautta, joka auttaa valtioita punomaan kestävän kehityksen tavoitteet osaksi kansallista politiikkaansa (MAPS = Mainstreaming, Accelerations, Policy Support).

Kaksipäiväisen vierailunsa aikana Clark tapasi myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan keskustellakseen Suomen ja UNDP:n kumppanuudesta, Syyrian ja Irakin tilanteesta sekä toukokuussa Istanbulissa pidettävästä humanitaarisen avun huippukokouksesta, jonka tavoitteena on herättää keskustelu humanitaarisen avun uudesta muodosta.

Suomella ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävällä UNDP:llä on takana pitkä yhteistyö, alkaen 1970-luvulta. Rahoitusleikkausten myötä Suomen rahoitus YK-organisaatioille laskee noin 70 prosentilla vuonna 2016, ja myös perusrahoitus UNDP:lle vähenee merkittävästi edellisvuosien tasosta.

Helsingin vierailu avasi Clarkin Pohjoismaiden kiertueen, ja ensi viikolla hän tapaa keskeisiä yhteistyökumppaneita Oslossa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Teksti: Anja Karppinen, UNDP