Uutinen

Kansalaisjärjestöiltä vahva viesti YK:n tulevaisuushuippukokoukselle – YK-liitot odottavat kunnianhimoisia päätöksiä

Maailman kansalaistoimijat kokoontuivat toukokuun alussa kaikkien aikojen ensimmäiseen Afrikassa järjestettyyn YK:n kansalaisjärjestökonferenssiin Keniaan esittämään kantansa YK:n tulevaisuushuippukokoukselle.

Kenialainen Florence pitää puhetta
Konferenssin avajaisiin oli kutsuttu puhujaksi YK-liiton yhteistyökumppanin Kenian kestävän kehityksen foorumin johtaja Florence Syevuo. Hän painotti tarvetta puuttua maailmanlaajuiseen eriarvoisuuteen, erityisesti globaalin pohjoisen ja etelän välillä. Kuva: Helena Laukko / Suomen YK-liitto.

Kansalaistoimijat eri maista odottavat syksyllä järjestettävältä YK:n tulevaisuushuippukokoukselta rohkeita monenvälisiä toimia oikeudenmukaisen, turvallisen ja kestävän maailman puolesta.

YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko ja vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila osallistuivat toukokuussa Nairobissa Keniassa pidettyyn kansalaisjärjestökonferenssiin.

Kansalaistoimijat eri maista välittivät kokouksessa viestinsä ja kantansa YK:ssa valmisteilla olevaan tulevaisuussopimuksen sisältöön. YK-liitto oli mukana yhdeksän eri maan YK-liiton yhteisessä kannanotossa.

YK:n johto nosti konferenssissa esiin kansalaistoimijoiden tärkeää roolia samaan aikaan, kun monet maat pyrkivät kaventamaan kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia.

Kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin uudistamisesta odotetaan tuloksia

Yksi keskustelua herättäneistä aiheista oli kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin uudistaminen. ”Aihe on Afrikan maille erittäin tärkeä ja siitä odotetaan kovasti tuloksia huippukokoukselta”, kertoi YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko.

Kokoukseen osallistuneet YK-liitot esittivät tukensa pääsihteerin aloitteelle kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin uudistamisesta, jotta se vastaisi paremmin vähiten kehittyneiden maiden tarpeita. 

Jenni Kauppila puhuu mikrofoniin, taustalla kestävän kehityksen kuvakkeita ja etualalla yleisönä afrikkalaisia nuorisodelegaatteja
YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila piti puheen Afrikan nuorisodelegaateille. ”Rohkaisin heitä nostamaan esiin omia viestejä ja muistutin, että YK-kokouksiin osallistuvat nuorisodelegaatit edustavat vähemmistöjä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin.” YK-liitto oli yksi Afrikan nuorisodelegaattien koulutuksen järjestäjistä

YK-liittojen yhteisessä lausunnossa korostettiin nuorten, naisten ja kansalaisyhteiskunnan aseman parantamista sekä vahvaa tukea YK:lle

Kansalaisyhteiskuntakonferenssiin osallistui YK-liittojen edustajia yhdeksästä maasta. Yhteisessä lausunnossa YK-liitot korostivat globaalien ratkaisujen merkitystä. Niitä tarvitaan rauhaan ja turvallisuuteen, kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin sekä ympäristön kolmoiskriisin eli ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen ja saastumiseen liittyvissä kysymyksissä.

YK on ainut kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön foorumi, jossa kansalaisyhteiskunnalla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus.  

Katso tästä YK-liittojen lausunnon pääkohdat

 • Jäsenvaltioiden tulee pitää kiinni YK:lle antamistaan rahoituslupauksista ja tukea järjestön toimintakykyä sekä uudistumisesta erityisesti näinä hankalina maailmanaikoina.  
 • Kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet YK-prosesseissa tulee turvata ja niitä tulee entisestään vahvistaa.  
 • YK-liitot esittävät vahvan tukensa pääsihteerin ehdotukselle Tulevien sukupolvien erityislähettilään viran perustamiseksi sekä kannustivat vastaavien toimistojen perustamista myös kansallisesti ja paikallisesti tukemaan vahvempaa tulevaisuusajattelua ja ennakointia.  
 • Tuemme nuorten roolin vahvistamista globaaleissa päätöksentekorakenteissa.
 • Korostamme sitä, että uusien teknologioiden käyttöä tulee säädellä globaalisti, jotta voidaan varmistaa niiden käytön ihmisoikeusperustaisuus. Digitaalisen kuilun kaventamiseen tulee panostaa kestävän kehityksen Agenda 2030 ”Ketään ei jätetä” -periaatteen mukaisesti.  
 • Tuemme pääsihteerin aloitetta kansainvälisen rahoitusarkkitehtuurin uudistamiseksi paremmin vähiten kehittyneiden maiden tarpeita vastaavaksi. 
 • Vaadimme naisten ja tyttöjen oikeuksien toteuttamista Pekingin 19951 ja Kairon 19942 konferenssien toimintaohjelmien sekä kestävän kehityksen Agenda 2030:n sitoumuksien mukaisesti.  
 • Tuemme YK:n uudistamista pääsihteerin YK 2.0 vision mukaisesti. Uudistuksella pyritään lisäämään YK:n merkitystä ja tehokkuutta.
 • Pyydämme kaikkia jäsenmaita kunnioittamaan YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä tuomioistuinta sekä ratkomaan konflikteja lain, ei väkivallan keinoin.  
Florence ja Helena
Kenian kestävän kehityksen foorumin johtaja Florence Syevuo ja YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko kokouspaikalla.

Guterres: ”Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää”

Järjestöjen kantoja olivat kuulemassa tulevaisuuskokouksen puheenjohtajat, eli Namibian ja Saksan suurlähettiläät, sekä tulevaisuuskokouksessa käsiteltäviä sopimuksia valmistelevat henkilöt. Paikan päälle saapui myös YK:n pääsihteeri António Guterres.

”Kansalaistoimijat lievittävät kärsimystä, ajavat rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, puolustavat totuutta ja edistävät sukupuolten tasa-arvoa sekä kestävää kehitystä. Monet työskentelevät suurella henkilökohtaisella riskillä”, sanoi Guterres.

Pääsihteerin mukaan maailman monien ongelmien ratkaisemisessa kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Hän kannusti järjestöjä käyttämään verkostojaan ja vaikuttamaan päättäjiin, jotta hallitukset esittävät kunnianhimoisia sitoumuksia tulevaisuushuippukokouksessa. 

Kansalaistoimintaa halutaan rajoittaa monessa maassa

”Oli huolestuttavaa kuulla tulevaisuuskokouksen toiselta puheenjohtajalta, Saksan suurlähettiläältä  viesti siitä, että kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuudet ovat vastatuulessa. Hyvin monet valtiot haluavat kitkeä kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet pois YK-prosesseista”, kertoo Kauppila.

YK-kokouksissa kansalaistoimijat ovat perinteisesti voineet seurata kokouksia ja esittää puheenvuoroja toimijaryhmäjärjestelmän kautta. Järjestöt voivat osallistua eri teemojen alle koottuihin toimijaryhmiin. Kauppila on itse vaikuttanut naisten toimijaryhmässä.

”Toimijaryhmien paras puoli on se, että ne ovat vakiintunut ja vastuullinen toimintatapa. Ryhmillä on vahva asiantuntemus useista YK-prosesseista ja tietoa, miten niihin vaikutetaan”, sanoo Kauppila.

Toimijaryhmät koostuvat todellisista kansalaistoimijoista, eivätkä esimerkiksi hallitusten edustamista tahoista, joita epädemokraattiset toimijat usein lähettävät kokouksiin kansalaistoiminnan nimissä.

YK-liitot esittivät yhteisessä lausunnossaan, että kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet YK-prosesseissa tulee turvata ja niitä tulee entisestään vahvistaa.  

Hyviä ja huonoja uutisia Keniasta

Konferenssin avajaisiin oli kutsuttu puhujaksi YK-liiton yhteistyökumppanin Kenian kestävän kehityksen foorumin johtaja Florence Syevuo. Hän nosti puheessaan esiin Itä-Afrikassa nähdyt tuhoisat tulvat, jotka ovat vaikuttaneet miljoonan ihmisen elämään. ”Ne ovat seurausta ihmisten vuorovaikutuksesta planeetan kanssa ja muistutus siitä, miksi konferenssin tulos on tärkeä kaikille”, sanoi Syevuo. 

Lisäksi hän painotti tarvetta puuttua maailmanlaajuiseen eriarvoisuuteen, erityisesti globaalin pohjoisen ja etelän välillä.

Yllättävän puheenvuoron esitti Kenian presidentti William Ruto, joka toi järjestöjen edustajille hyvät uutiset. Järjestöjen pitkään toivoma laki oli viimein hyväksytty kokouksen alla. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestöjen toiminta ja rekisteröityminen helpottuu merkittävästi.

Kokousyleisöä Nairobissa YK-salissa
Kokoukseen osallistui paikan päällä pari tuhatta ihmistä. Osallistujista noin 70 prosenttia oli afrikkalaisia. Kuva: Helena Laukko / Suomen YK-liitto.

Kohti tulevaisuushuippukokousta

 • Kaikkien aikojen ensimmäinen YK:n kansalaisjärjestökonferenssi 2024 United Nations Civil Society Conference pidettiin Keniassa 9.-10.5.2024.
 • Kokoukseen osallistui paikan päällä noin 2000 ja virtuaalisesti noin 4000 henkilöä.
 • Konferenssi edelsi YK:n tulevaisuushuippukokousta, joka tuo valtuuskuntia kaikkialta maailmasta YK:n päämajaan New Yorkiin syyskuussa. 
 • Tulevaisuushuippukokouksessa sovitaan rohkeista monenvälisistä toimista, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisempi, turvallisempi ja kestävämpi maailma nyt ja tuleville sukupolville.
 • Huippukokoukselta odotetaan lopputuloksena tulevaisuussopimusta (Pact for the Future). Sopimuksen toinen luonnos valmistuu kommentoitavaksi toukokuussa.

Lue lisää: Mikä on YK:n tulevaisuushuippukokous?

Lue lisää:  Lähes miljoona ihmistä kärsii tulvien vaikutuksista Itä-Afrikassa – ”Ilmastonmuutoksen karu todellisuus”