Uutinen

Tutkijat vaativat nopeita toimia kestävän kehityksen edistämiseksi

Juuri julkaistussa kestävän kehityksen raportissa todetaan, että ihmisten ja luonnon välisen suhteen on muututtava, sillä ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato uhkaavat kehitystä.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin takaaminen kaikille maailman ihmisille – joita tulee arvioiden mukaan olemaan 8,5 miljardia vuonna 2030 – on yhä mahdollista. Mutta muutos on mahdollinen vain, jos ihmisten ja luonnon suhde muuttuu perustavanlaatuisesti ja nopeasti. Sen lisäksi sosiaalista ja sukupuolten eriarvoisuutta on saatava vähennettyä maiden välillä sekä niiden sisällä.

Näin toteaa juuri julkaistu YK:n kestävän kehityksen tilaa arvioiva raportti, jonka on koonnut 15 itsenäisen tutkijan ryhmä. Mukana on ollut myös professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta.

"The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development" -raportti on ensimmäinen laatuaan sitten kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymisen vuonna 2015. Se on tarkoitus arvioida maailman edistystä kohti kestävän kehityksen agendaa.

Tiivistetysti raportissa todetaan, ettei nykyinen kehitysmalli ole kestävä. Raportin tekijöiden mukaan viimeisten kahden vuosikymmenen aikana saavutettu edistys uhataan menettää lisääntyvän eriarvoisuuden ja ympäristössä tapahtuvien mahdollisesti peruuttamattomien muutosten takia.

Tällä hetkellä kestävän kehityksen etenemistä haittaavat neljä ilmiötä: eriarvoisuuden lisääntyminen, ilmastonmuutoksen eteneminen, jäteongelman kasvu ja biodiversiteettikadon jatkuminen.

Tutkijat toteavat, että valoisampi tulevaisuus on vielä saavutettavissa – mutta vain jos kannustimia, toimia ja kehityspolitiikkaa muutetaan selvästi.

Muutosta tarvitaan

Yksi raportin keskeisistä viesteistä on, että vain kulutuksen kasvuun perustuva talouskasvu ei ole enää globaalisti mahdollinen malli. Ennusteiden mukaan maailman materiaalinkulutus on lähes kaksinkertaistumassa vuosien 2017 ja 2060 välillä, 80 gigatonnista 167 gigatonniin.

Jotta kestävä kehitys voidaan saavuttaa, on talouskasvu saatava irtikytkettyä ympäristön tuhoutumisesta. Samaan aikaan on kuitenkin saatava vähennettyä sosiaalisia ja sukupuoleen perustuvia eroja vauraudessa, tuloissa ja mahdollisuuksissa.

20 keskeistä asiaa

Vaikka tilanne on vaikea, muutos on kuitenkin mahdollinen. Raportin tekijöillä on 20 suositusta alueista, joilla tehdyt muutokset voivat luoda nopeaa ja huomattavaa kehitystä kohti useiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista seuraavan vuosikymmenen aikana.

Raportissa kannatetaan muun muassa universaalia pääsyä peruspalveluiden – terveydenhuollon, koulutuksen, puhtaan veden ja sanitaation, asumisen ja sosiaaliturvan – pariin kaikille. Tutkijoiden mukaan kestävän kehityksen kannalta keskeisessä roolissa ovat syrjinnän lopettaminen sekä ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen vahvistaminen. Erityisesti vammaisten ihmisten ja muiden haavoittuvien ihmisten asemaa on kiinnitettävä huomiota. Tärkeitä osa-alueita ovat myös energia- ja ruokajärjestelmät sekä ympäristöpohjaisten ”yhteisten hyvien” – kuten ilmaston, sademetsän ja merten – suojelu.

Tieteen perustuvaa päätöksentekoa

Raportissa painotetaan vahvasti myös sitä, että tieteellä on oltava vahva rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Agenda 2030:n edistämiseksi tähtäävää tutkimusta on rahoitettava riittävästi, ja tutkijoiden on tehtävä töitä yhdessä.

Eeva Furman
Professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta kuuluu raportin tehneeseen kansainväliseen tutkimusryhmään. Kuvassa Furman Suomen YK-liiton seminaarissa syyskuussa.

Kestävän kehityksen raportti

Nelivuotiskausittain ilmestyvä kestävän kehityksen raportti (Global Sustainable Development Report) oli ensimmäinen laatuaan, ja sen koostivat 15 itsenäistä tutkijaa. Näihin kuului myös suomalainen professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Raportin virallinen julkaisutilaisuus pidetään 25.-27.9. järjestettävässä Kestävän kehityksen huippukokouksessa.

Koko raportin voi lukea täällä: The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development

Suomen ympäristökeskuksen uutinen aiheesta: Kansainvälisen tutkimusryhmän arvio: Maailman kestävän kehityksen tila on vakava, ratkaisuja on olemassa

YK:n tiedote aiheesta (englanniksi)

 

Lue myös: