Siirtolaisuus ja pakolaisuus

Mistä YK:n siirtolais- ja pakolaiskompakteissa on kyse?

Liikkuvuus eri valtioiden ja mantereiden välillä koskettaa miljardeja, ja kodeistaan joutuu pakenemaan useampi kuin koskaan. Pakolaisuus ja siirtolaisuus ovat kysymyksiä, jotka koskettavat määritelmällisesti useita eri maita ja siksi niistä tarvitaan kansainvälistä keskustelua.

Ja siksi syyskuussa 2016 YK:n jäsenmaat kokoontuivat Yhdysvaltain silloisen presidentin Barack Obaman aloitteesta yhteen aiheenaan siirtolaisuus ja pakolaisuus. Keskustelujen lopputuloksena oli New Yorkin julistus, jonka myötä alkoi työ pakolais- ja siirtolaissopimusten luomiseksi. Neuvotteluissa päädyttiin luomaan kaksi täysin erillistä kompaktia yhden yhteisen sijaan.

Siirtolainen ja pakolainen viittaavatkin kahteen hyvin eri todellisuuteen. Siirtolainen voi olla siirtolainen hyvin eri syistä: koska hän muuttaa työn perässä, perheen tai puolison takia, parempaa elämää etsiäkseen tai vaikka puhtaasti huvin vuoksi. Syitä on monia. 

Myös siirtolainen voi olla syystä tai toisesta lähtenyt kotoaan pakon edessä: elannon löytääkseen tai esimerkiksi taifuunin tuhottua kotiseudut. Pakolainen hän ei kuitenkaan vielä silloin ole. Sillä oikeuden silmissä pakolainen on hyvin tarkka käsite: ihminen, joka pakenee konfliktia tai vainoa.

Siirtolaiskompakti – Global Compact on Migration

Siirtolaiskompakti on ensimmäinen YK-sopimus, joka käsittelee siirtolaisuutta kokonaisuutena. On olemassa sopimuksia, jotka käsittelevät joitain siirtolaisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten sopimus siirtotyöläisten oikeuksista, mutta ei sellaista joka kattaisi kaikkia osa-alueita. Lue, mitä siirtolaiskompakti sisältää.

Siirtolaisuus ja pakolaisuus