Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

Uutinen

Ympäristö, turvallisuus ja yhdenvertaisuus tärkeimpiä globaalitavoitteita nuorille

Suomen YK-nuorten raportti tulevaisuuden tavoitteista maailmalle julkaistiin YK:n huippukokouksen alla..

Suomen YK-liiton jäsenjärjestö, Suomen YK-nuoret, on kartoittanut suomalaisten nuorten näkemyksiä vuoden 2015 jälkeisestä kehitysagendasta.

YK:n jäsenmaat sopivat 25.-27.9. New Yorkissa järjestettävässä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen.

Nuorten ajatuksia näistä kestävän kehityksen tavoitteista kerättiin kyselyn avulla, jossa kysyttiin mm. millaisia teemoja nuoret pitävät tärkeinä tavoitteita valmisteltaessa. Raportti on YK-nuorten mukaan 'valtakunnallinen katsaus nuoria kiinnostaviin ja erityisesti huolestuttaviin asioihin oman tulevaisuutensa kannalta'. Kysely toteutettiin keväällä 2015 ja se suunnattiin 13-20-vuotiaille. Kysely keräsi 1445 vastausta eri puolilta Suomea.

Keskeisimmiksi teemoiksi kyselyssä nousivat ympäristökysymykset, turvallinen elämä ja yhdenvertaisuus. Nämä teemat koskettavat kyselyyn vastanneiden mielestä nuorten arkea niin kehittyneissä kuin kehittyvissäkin maissa. Näiden globaaliteemojen lisäksi vastaukset koskettivat myös kotimaisia aiheita, kuten syrjintää, koulukiusaamista ja työttömyyttä. Avoimien vastausten teemat sivusivat vahvasti ympäristöaiheita, turvallista elämää sekä eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi nuoret nostivat avoimessa osiossa esille vahvasti ihmis- ja eläinoikeuksien toteutumisen sekä nuorten mahdollisuuden vaikuttaa.

Kestävän kehityksen tavoitteet allekirjoitetaan kuluvan viikon lopulla. YK-nuoret haluaa muistuttaa, että viikonloppuna tehtävillä päätöksillä on merkittävä vaikutus nuorten tulevaisuuteen.

Pääset lukemaan raportin alla olevan linkin kautta (pdf).

Lisää kestävän kehityksen tavoitteista:

YK.fi

UN Sustainable Development

post-raportti-2015-yk-nuoret.pdf