Uutinen

YK:n yleiskokouksen huomio tänään vammaiset kattavassa kehityksessä

Disability and development -- "The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond", YK:n 68. yleiskokouksen korkean tason kokous 23. syyskuuta 2013

Viime viikolla alkaneen YK:n 68. yleiskokouksen korkean tason kokoukset (high-level meetings) alkavat tänään, kun yleiskokous käsittelee kello 16:00 alkaen vammaisten asemaa osana vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa. Kokouksen järjestävät UNICEF, Maailman terveysjärjestö sekä monet muut YK-toimistot, ohjelmat ja rahastot yhteistyössä jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Korkean tason kokous, viralliselta nimeltään ’Disability and development: ”The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond’, tulee myös tuottamaan toimeenpanopainotteisen päätösdokumentin, joka tulee tukemaan vuonna 2006 hyväksyttyä Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta (CRPD), vuosittuhattavoitteiden saavuttamista ja niitä seuraavaa Post-2015 –kehitystavoitedialogia.

Yleissopimuksen on ratifioinut tähän mennessä Euroopan Unioni sekä 127 YK:n jäsenmaata ja sen on allekirjoittanut 76 jäsenmaata, mukaan lukien Suomi. UNICEFin tuore Maailman lasten tila 2013 –raportti on omistettu vammaisten lasten oikeuksille ja sen ensimmäisenä suosituksena valtioille on nimenomaan tämän sopimuksen ratifiointi ja toimeenpano. Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että yleissopimus ratifioidaan Suomessa kuluvana hallituskautena.

Abilis-säätiön teettämä ja elokuussa julkistettu selvitys vammaisten ihmisoikeuksista Suomen ulkopolitiikassa tarjoaa sen tilanneelle Suomen ulkoministeriölle 75 eri suositusta, joiden avulla vammaisnäkökulma välittyy paremmin valtion toimissa ja viranomaiset pystyvät toteuttamaan paremmin yhteistyötä kaikissa vammaiskysymyksissä. Selvitys käsittelee myös vuosittuhattavoitteiden vammaisvaikutuksia  ja muun muassa suosittelee, että Suomi ottaa huomioon vammaisia koskevien asioiden esilläolon ja edistää niitä sekä MDG-neuvotteluissa että kaikissa YK-toimielimien delegaatioissaan. Käsiteltäessä vammaisulottuvuuden sisältäviä asioita tulisi Suomen delegaatioissa olla myös mukana itse vammaisia asiantuntijajäseniä.

YK:n yleiskokous huomioi kutsuessaan kokousta koolle, että vaikka 15 prosenttia maailman ihmisistä on vammaisia ja heistä 80 prosenttia asuu kehitysmaissa, heitä ei mainita vuosituhattavoitteissa. WHO:n New Yorkin toimiston johtaja Jacob Kumaresan nosti esille kokouksen lehdistötilaisuudessa, että vammaisilta ihmisiltä evätään pääsy riittävään terveydenhuoltoon kolme kertaa todennäköisemmin kuin muilta, ja että puolet maailman vammaisista ja heidän perheistään ajautuvat köyhyyteen yllättävien terveydenhuoltokustannusten takia.

Kokouksen viestinä tulee olemaan taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto DESA:n johtajan Daniela Basin mukaan kuitenkin ennen kaikkea se, että vammaiset ovat ihmisryhmä, jota on ”pidetty liian pitkään avun tarpeessa olevana haavoittuvana ryhmänä vaikka kyseessä on päinvastoin neuvokas ihmisryhmä, jolla on kyky vaikuttaa kehitykseen suunnattomasti.”

Voit seurata YK:n verkkotelevisiosta suorana lähetyksenä tilaisuuden täysistuntoa kello 16 lähtien.

 

 

 

Lisätietoa:

Disability and development -- "The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond" (YK)

UN to spotlight disability inclusive development at high-level meeting next week (UN News)

Selvitys vammaisten ihmisoikeuksista Suomen ulkopolitiikassa julki (Formin

State of the World’s Children 2013 2013 – Executive Summary (UNICEF, .pdf)

Tietoa Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta (Globalis)