Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Uutinen

YK:n raportti: Miljoona ääntä - Maailma, jonka haluamme

Lehdistötilaisuus, jossa julkaistiin rapotti: “One Million Voices: The World We Want”. UN Photo/Paulo Filgueiras

YK on julkaissut raportin ” A Million Voices: The World We Want” (Miljoona ääntä – Maailma, jonka haluamme), johon on koottu mielipiteitä ja julkisia keskusteluja tulevaisuuden kehitystavoitteista yli miljoonalta maailman ihmiseltä. Kysely paljastaa, että vastanneet odottavat hallituksien ja kansainvälisen yhteisön luovan suotuisat olosuhteet kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle maailman kantokyvyn rajoissa.

 Vuonna 2000 otettiin käyttöön YK:n yhteiset vuosituhattavoitteet, joiden määräaika tulee täyteen vuoteen 2015 mennessä. Näiden tavoitteiden suurin yksittäinen päämäärä on ollut äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, joka onkin ollut historiallisesti menestyksekäs kampanja.  Kaikkien tavoitteiden saavuttaminen siintää kuitenkin vielä kaukana ja tämän vuoksi vuoden 2015 jälkeisiä tavoitteita on haluttu pohtia yhdessä koko maailman kanssa. Globaalia keskustelua varten luotiin My World -foorumi, joka mahdollisti lähes miljoonan ihmisen osallistumisen valintakyselyyn tekstiviestein ja digitaalisten kanavien sekä kansalaisyhteiskunnan verkostojen kautta.

Raportin mukaan valintakyselyt ja mielipidekeskustelut toivat selkeästi esille tiettyjä yhteneviä prioriteetteja ympäri maailman. Maailman johtajien odotetaan tekevän työnsä loppuun vuosituhattavoitteisiin liittyen ja näin turvaamaan oikeuden puhtaaseen veteen, ruokaan, terveydenhuoltoon ja parempaan koulutukseen kaikkialla maailmassa. Odotukset koskevat myös luonnonvaroja, työpaikkoja, turvallisuutta ja vapautta väkivallasta sekä eriarvoisuuden vähentämistä.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja Helen Clark korosti raportin julkaisutilaisuudessa ihmisarvoisen työn merkitystä, jonka puute voi johtaa turvattomiin ja köyhiin elinolosuhteisiin sekä riittämättömään terveydenhuoltoon. Tilanne on heikoin etenkin marginaalisten ryhmien ja syrjittyjen väestönosien kohdalla, joita ovat erityisesti köyhät, alkuperäisväestöt, monet naiset ja tytöt, kehitysvammaiset, siirtolaiset sekä kaupunkien slummeissa ja maaseudun syrjäseuduilla asuvat ihmiset.

Myös YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon painotti syrjäytyneiden ryhmien merkitystä tulevien kehitystavoitteiden luomisessa: ”Me etsimme niiden ihmisten ääniä, joita ei yleensä kuulla – erityisesti heidän, jotka ovat köyhiä, päätöksenteon ulkopuolelle suljettuja tai marginalisoituja.” Näiden ryhmien kuuleminen varmistettiin YK-tiimien avulla, jotka kulkivat syrjäisiinkin paikkoihin, esimerkiksi Perussa ja Ruandassa, tarjoten ihmisille mahdollisuuden osallistua keskusteluun myös ilman Internetiä tai matkapuhelimia.

Raportti kertoo kokonaisuudessaan siitä, että halu vaikuttaa ja osallistua yhteisiin asioihin globaalisti on olemassa. Ihmiset haluavat uuden kehitysagendan, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia, tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta. Raportti viestii myös siitä, että ihmiset haluavat vahvasti olla mukana uuden kehitysagendan luomisessa.

A Million Voices – The World We Want”- raportin havaintoja tullaan kuulemaan 23.9.2013 YK:n 68. yleiskokouksen aikana New Yorkissa, jolloin ne esitellään maailman johtajille. Myös mielipidekyselyt jatkuvat aina vuoteen 2015, jotta niiden esille nostamat teemat tullaan huomioimaan post-2015 agendan luomisessa.

YK julkaisi eilen myös nettipohjaisen karttapalvelun, jossa on mahdollista tarkastella kyselyn vastauksia alueittain ja demografisten tekijöiden mukaan.

 

Lue lisää:

Helen Clark: Speech at the Media Launch of the UNDG Report: “A Million Voices: The World We Want” (UNDP)

YK:n raportti: Koulutus, terveydenhuolto, rehellinen ja reagoiva hallitus sekä työpaikat ovat ihmisten prioriteetteja kautta maailman (UNDP)

UNDG Report 2013