Uutinen

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin viesti maailman AIDS-päivänä 1.12

Maailman AIDS-päivän teemana on tällä kertaa johtajuus, sillä ilman johtajuutta emme koskaan pysty pysäyttämään epidemian lailla leviävää sairautta.

AIDS on sairaus siinä missä muutkin. Se on sosiaalinen, ihmisoikeudellinen sekä taloudellinen kysymys. Sen kohteena ovat nuoret aikuiset juuri silloin, kun heidän tulisi kehittää itseään ja perustaa perhettä. Se on tehnyt miljoonia lapsia orvoiksi. Se tekee yhteiskunnalle saman, minkä HIV tekee ihmisen terveydelle: heikentää ja uhkaa tasapainoa.

Näin ei kuitenkaan tarvitse tapahtua. Meillä on olemassa keinot nuorten aikuisten HIV-tartuntojen estämiseksi ja tartunnan saaneita hoitamiseksi. Voimme tarjota turvaa ja tukea.

Olemme saaneet paljon aikaa kaikilla edellä mainituilla alueilla. On kuitenkin tehtävä enemmän. Vaikka uudet tilastot osoittavatkin, että hiv-tartunnan saaneiden määrä on arvioita pienempi, ovat luvut silti järkyttäviä. Olennainen tehtävämme on varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus ehkäistä tartunta ja saada halutessaan hoitoa, suojaa ja tukea asuinpaikasta tai asemasta riippumatta.

Sairauden aiheuttaman leimautumisen estäminen on yksi suurimmista haasteista. Leimautumisen pelko on edelleen yksi hoitoon hakeutumattomuuden syy. Sen vuoksi epidemia leviää ympäri maailmaa.

Peräänkuulutan maailman AIDS-päivänä johtajuutta, jonka avulla HIV:hen liittyvä leimautuminen voidaan viimein hävittää. Annan aplodini rohkeille ihmisille, jotka elävät avoimesti HIV-positiivisina ja ajavat väsymättä tartunnan saaneiden oikeuksia, valistaen muista AIDS:sta.

Hallituksilta vaaditaan johtajuutta, jotta epidemia voidaan tunnistaa ja ohjata resursseja sinne, missä niitä tarvitaan. Peräänkuulutan johtajuutta kaikilla tasoilla. Jokaisella ympäri maailmaa on oltava samat mahdollisuudet tartunnan ehkäisyyn, hoitoon ja tukeen vuoteen 2010 mennessä, kuten hallitukset viime vuonna vakuuttivat. Meillä on vain kaksi vuotta aikaa tavoitteemme saavuttamiseen. Nyt vaaditaan johtajuutta.

Johdan pääsihteerinä YK:ta sekä sen kaikkia järjestöjä ja toimijoita kohti tätä tavoitetta. Pidän huolen, että kamppailu AIDS:ia vastaan näkyy toiminnassamme kärkipäässä ja kannustan myös jäsenmaita pitämään asian kansallisella ja kansainvälisellä agendalla.

Mikä tahansa on asemamme ja missä tahansa asummekaan, me jokainen elämme HIV:n kanssa. Me kaikki olemme sen tartuttamia ja vastuussa siitä, miten siihen reagoimme. Maailman AIDS-päivänä meidän on osoitettava johtajuutemme tämän vastuun täyttämisessä.

---------------

YK:n raportti: yhä harvemmalla AIDS, silti tuhansia menehtyy päivittäin

YK:n AIDS-ohjelma UNAIDS ja maailman terveysjärjestö WHO julkaisivat marraskuussa 2007 raportin, joka osoittaa, että HIV-tartunnan saaneiden lukumäärä on noin 33 miljoonaa, aiemmin arvioidun 40 miljoonan sijaan. Uudet tilastot osoittavat, että myös uusien tartuntojen määrä on vähentynyt.

Pudotus 40:stä 33 miljoonaan selittyy pitkälti sillä, että Intia on aiemmin tänä vuonna puolittanut tilastollisesti arvioitujen HIV-tartunnan saaneiden määrän. Maailmanlaajuisella HIV-ohjelmalla on toki myös oma vaikutuksensa.

Missään aseellisessa konfliktissa ei ole menehtynyt lähellekään yhtä paljon ihmisiä kuin aids-epidemian kautta. AIDS on globaalisti yksi ensisijaisista kuolinsyistä. Erityisesti näin on Afrikassa. Raportti sisältää toki myös positiivisia uutisia: Saharan eteläpuolisella alueella tartunnan saaneiden määrän kasvu on jonkin verran hidastunut ja taudin kuolettavuus laskenut - eikä vähiten lääkkeiden jakelun lisääntymisestä johtuen.

"Näemme epäilemättä nyt työmme tuloksia sekä uusien tartuntojen määrän että kuolleisuuden suhteen. AIDS:iin menehtyy kuitenkin yli 5 700 ihmistä joka päivä ja 6 800 ihmistä saa päivittäin HIV-tartunnan. Ponnistuksia määrän vähentämiseksi on siis jatkettava", sanoo UNAIDS:n johtaja Peter Piot.

Lue koko raportti: 2007 AIDS epidemic update