Uutinen

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon edistää AIDS:in vastaista työtä

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on nimittänyt HIV/AIDS -työn Afrikan erikoislähettilääksi Botswanassa syntyneen Elizabeth Matakan. Aikaisemmin Mataka on työskennellyt muun muassa Sambialaisen AIDS-järjestön johtajana sekä koordinoinut eteläisen Afrikan AIDS-järjestöjen yhteistyötä. Sosiaalityöntekijänäkin toimineella Matakalla on useiden vuosien kokemus HIV/AIDS työstä niin julkisen, yksityisen kuin kansalaisjärjestöjen kentältä.

Mataka painottaa, että on tärkeää lisätä resursseja AIDS:ia ehkäisevään työhön, jotta sairauden vaativaan hoitoon olisi kaikilla yhtäläinen mahdollisuus. Omalla työllään hän toivoo saavansa huomiota eritoten lasten ja naisten HIV-tartunnoille. Liian usein naiset ovat heikommassa asemassa yhteiskunnassa ja näin ollen heillä on suurempi riski saada HIV-tartunta. UNAIDS:in mukaan Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa aikuisten HIV-tartunnoista 60 % on naisilla tai tytöillä.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon tapasi YK:n sihteeristön HIV-positiivista henkilökuntaa.

Syrjintä ja leimatuksi tuleminen ovat vielä monin paikoin maailmaa raskasta arkipäivää HIV-positiivisille ja tätä stigmaa halusi pääsihteeri vähentää tapaamalla HIV-positiivisia sihteeristön työntekijöitä. Ban Ki-moon kuvaili tapaamista koskettavaksi ja hän kertoi olevansa vaikuttunut näiden ihmisten rohkeudesta ja avoimuudesta sairauden suhteen.

Pääsihteeri antoi myös viimeisimmässä raportissaan ehdotuksia HIV-vastaiseen työhön. Eteenpäin jäsenmaille on mennyt julistus, jossa toivotaan kansallisten tavoitteiden asettamista universaalia hoitoon pääsyä koskien. Tavoitteena on, että tartuntaa ehkäiseviin ohjelmiin, tartunnan hoitoon ja tukeen olisi mahdollisuus kaikilla.

1980-luvulta HIV on tarttunut 65 miljoonan ihmiseen maapallolla ja vaatinut noin 25 miljoonaa ihmishenkeä.


Artikkeli erityislähettilään nimittämisestä englanniksi

Artikkeli pääsihteerin tapaamisesta englanniksi