Uutinen

YK:n 77. yleiskokouksen tavoitteena on varmistaa laadukas koulutus kaikille

Konferenssin kynnyksellä tunnustetaan, että koulutussektorin vahvistaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia. Paluu koronapandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen ei riitä.

Kestävän kehityksen tavoitteet New Yorkin päämajassa
Agenda2030-ohjelman tavoitteet YK:n päämajassa New Yorkissa. Kuva: UN News/Abdelmonem Makki.

YK:n pääsihteeri on kutsunut yleiskokouskauden aluksi koolle koulutuksen huippukokouksen. Viikon päästä järjestettävässä koulutuksen murrosta käsittelevässä Transforming Education Summit -huippukokouksessa pohditaan ratkaisuja koronapandemian kurittaman koulutussektorin elvyttämiseen.

Koulutussektorin kannalta ensisijaisia kysymyksiä, kuten ammatillisen koulutuksen ja maailmantalouden kehityssuuntaa, tarkastellaan monipuolisesti ja kattavasti. Valmistelu pohjautuu myös aikaisempiin kansainvälisiin sitoumuksiin, kuten vuoden 2015 Incheonin julistukseen ja Unescon isännöimän Global Education Meeting -ministerikokouksen lopputulemiin, joita on koottu Unescon Futures of Education -raporttiin.

Kokouksessa ei hyväksytä hallitustenvälisesti neuvoteltua julkilausumaa, eikä siellä anneta sitoumuksia rahoituksesta. Huippukokouksen loppuasiakirjana toimii YK:n pääsihteerin yhteenveto, jota käsitellään myöhemmin syksyllä YK:n yleiskokouksessa ja huomioidaan  vuonna 2023 järjestettävän Summit of the Future -huippukokouksen valmisteluissa.

30-vuotisjuhla: kansallisten, etnisten, uskonnollisten tai kielellisten vähemmistöjen oikeuksien julistus

Kansallisten, etnisten, uskonnollisten tai kielellisten vähemmistöjen oikeuksien julistuksen 30-vuotisjuhlaa vietetään 21.9. Julistus hyväksyttiin 18.12.1992. Yleiskokousviikolla analysoidaan julistuksen toteutumisen esteitä sekä kootaan yhteen onnistuneimpia käytäntöjä vähemmistöjen oikeuksien turvaamisesta.

Kehityksen teemaviikko yksityiselle sektorille, kansalaisjärjestöille ja tutkijoille

Samaan aikaan yleiskokouksen avajaisviikon kanssa järjestetään yhdeksänpäiväinen kestävän kehityksen Global Goals Week (16.-25.9), joka on räätälöity ei-valtiollisille toimijoille, kuten yrityksille, tutkijoille, kansalaisjärjestöille ja muille sidosryhmille. Tapahtuman viestit yhdistetään osaksi yleiskokouksen avajaisviikkoa, ja 19.9. järjestetään yleiskokoukseen osallistuville valtioiden edustajille kestävän kehityksen tavoitteisiin perehdyttävä SDG Moment.

Lopullisesti eroon ydinaseista

Yleiskokouksen avajaisviikko huipentuu 26.9.2022 kansainväliseen ydinaseiden täydellisen poistamisen päivään, jota on vietetty vuodesta 2014 lähtien. Päätöslauselmassa 68/32 yleiskokous vaati, että aseidenriisuntakonferenssissa "käynnistetään pikaisesti neuvottelut kattavasta ydinaseita koskevasta yleissopimuksesta niiden hallussapidon, kehittämisen, tuotannon, hankinnan, testauksen, varastoinnin, siirron ja käytön tai ydinaseiden uhkaamisen kieltämiseksi".

Kansainvälisen päivän tavoitteena on vahvistaa sitoutumista maailmanlaajuiseen ydinaseriisuntaan sekä lisätä tietoisuutta ydinaseiden poistamisen hyödyistä ja niiden säilyttämisen sosiaalisista ja taloudellisista kustannuksista. Ydinaseriisunta sekä rauhan ja turvallisuuden edistäminen ovat YK:n toiminnan tärkeimpiä tavoitteita ja niiden eteen on tehtävä työtä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.

Yleiskokous järjestetään haastavassa tilanteessa useiden mutkikkaiden ja päällekkäisten kriisien kuormittaessa yhteiskuntia kaikkialla maailmassa. Ruokaturvallisuus on uhattuna. Humanitaariset tarpeet syvenevät. Ilmastotavoitteet jäävät suurelta osin saavuttamatta. Eriarvoisuus kasvaa. Tarve monenvälisen yhteistyön vahvistamiselle on nyt entisestä akuutimpi. Odotamme maailman johtajilta uudenlaista otetta ratkaisujen löytämiseksi ja yhtenäisyyttä niiden toimeenpanemiseksi.

Yleiskokouksen puheenjohtajana toimii Unkarin Csaba Kőrösi ja istuntokausi jatkuu aina seuraavan istuntokauden alkuun asti.

Seuraa verkossa

YK:n 77. yleiskokouksen ohjelma YK:n verkkosivuilla

Tapahtumien seuranta suorana ja tallenteina YK:n mediasivulla

Global Goals Week -tapahtumien seuranta virtuaalisesti teemaviikon kotisivuilla