Uutinen

YK-reformi: yleiskokouksen uudistaminen etenee

YK:n yleiskokous hyväksyi 2.8. konsensuksella päätöslauselman yleiskokouksen roolia ja auktoriteettia koskien. Tarkoituksena on vahvistaa yleiskokouksen toimintakykyä. Päätöslauselmalla perustettiin ad hoc -työryhmä yleiskokouksen 62. istuntokauden ajaksi. Ryhmä tulee arvioimaan paitsi merkittävien päätöslauselmien toimeenpanoa myös tunnistamaan tapoja, joilla yleiskokouksen roolia, auktoriteettia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa. Työ pohjautuu aikaisempiin päätöslauselmiin ja ryhmä tulee raportoimaan työstään yleiskokoukselle.

Nyt hyväksytty päätöslauselma (61/292) korostaa jo hyväksyttyjen päätöslauselmien toimeenpanon tärkeyttä, mitä tulee yleiskokouksen toimintakyvyn vahvistamiseen. Päätöslauselmassa pyydetään myös pääsihteeriltä vuosittaista raporttia, joka tukisi jäsenmaita nyt hyväksytyn päätöslauselman toimeenpanon seurannassa ja toimeenpanossa. Pääsihteerin raportissa tulisi käsitellä erityisesti neljää yleiskokouksen uudistamista koskevaa päätöslauselmaa (58/126, 58/316, 59/313, 60/286) nyt hyväksytyn lisäksi. Päätöslauselmassa 61/292 nostetaan esiin myös 14 vuosien 1991 ja 2006 välillä hyväksyttyä päätöslauselmaa, jotka koskevat yleiskokouksen työtä ja roolia. Pääsihteerin raportin tulisi muodostaa pohja nyt perustetun työryhmän työlle yleiskokouksen 62. istunnon aikana.

Taustaa

Päätöslauselma on jatkoa maaliskuussa 2007 alkaneille konsultaatioille. Yleiskokouksen puheenjohtaja nimitti 9.3.2007 kaksi henkilöä fasilitoimaan konsultaatioita. San Marinon ja Senegalin suurlähettiläät muokkasivat keväällä käytyjen epävirallisten keskustelujen pohjalta listan asioista, joita tulisi käsitellä. Listalle nousivat mm. puheoikeuden rajoitus yleiskokouksessa, komiteoiden asialistojen yhdenmukaistaminen, yleiskokouksen puheenjohtajan toimiston vahvistaminen, YK:n pääsihteerin valintaprosessi sekä yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston välinen suhde.

Kesäkuussa 2007 prosessia fasilitoivat suurlähettiläät kierrättivät jäsenmaiden keskuudessa alustavaa luonnosta (non-paper), joka sisälsi ehdotuksia mm. seuraavista asioista.

* aloitetaan pääsihteerin valintaprosessi yhtä vuotta ennen pääsihteerin toimikauden loppumista ja kutsutaan ehdokkaat osallistumaan interaktiivisiin kokouksiin koko jäsenkunnan kanssa
* nimitetään pääsihteeri kahden kolmasosan enemmistöpäätöksellä äänestyksessä, turvallisuusneuvoston suosituksesta, toisin kuin nykyinen huutoäänestyskäytäntö
* luodaan säännöllinen aikataulu pääsihteerin selonteoille
* pyydetään yleiskokouksen puheenjohtajaa järjestämään tilaisuuksia näkemysten vaihdolle relevanteista teemoista kansalaisyhteiskunnan kanssa, erityisesti kehitysmaista tulevien edustajien kanssa

Prosessin tarkoituksena on määritellä yleiskokouksen poliittinen rooli, vahvistaa toimielimen roolia ja kehittää sen työskentelymenetelmiä enemmän parlamentaariseen suuntaan sekä vahvistaa yleiskokouksen puheenjohtajan roolia.
Seuraavaksi tapahtuu

Tuleva yleiskokouksen puheenjohtaja, makedonialainen Srgjan Kerim, on vastuussa nyt perustetun työryhmän koollekutsumisesta syyskuun puolivälissä alkavan yleiskokouksen 62. istunnon aikana. Pääsihteerin raportoinnin tarkempi aikataulu on vielä epäselvä.

Päätöslauselma 61/292