Uutinen

YK-päivän tapahtumia Helsingissä ja Tampereella

YK perustettiin vuonna 1945 varjelemaan ihmiskuntaa uudelta valtioiden väliseltä suursodalta. Tulevien sukupolvien pelastaminen sodalta on maailmanjärjestön tavoitteista tärkein, ja se on kirjattu YK:n peruskirjan johdantoon. Vaikka YK on koko 60-vuotisen historiansa ajan ollut maailman tärkein rauhanorganisaatio, sen vaiheisiin rauhan ja turvallisuuden takaajana sisältyy monien onnistumisien lisäksi paljon toimettomuutta ja epäonnistumisia.

Kuvaavaa on, että YK:n yleiskokouksen ensimmäisen istunnon ensimmäinen päätöslauselma vuonna 1946 koski aseidenriisuntaa. Vaikka aihe on edelleen erittäin ajankohtainen, maailma on 60 vuodessa muuttunut merkittävästi. Nykyinen sodankäynti eroaa aikaisemmasta selvästi. 1990-luvun sotien kuolonuhreista 90 prosenttia oli siviilejä, ja yhä useammin äärimmäinen köyhyys on sekä yksi konfliktin alkusyistä että sen seuraus.

YK:n aseidenriisuntaviikko perustettiin aseidenriisunnalle omistetussa Yleiskokouksen erityisistunnossa vuonna 1978. Alun perin valtioita kannustettiin teemaviikon aikana nostamaan esiin asevarustelun vaaroja ja aseidenriisunnan tärkeyttä (päätöslauselma S-10/2). Vuonna 1995 myös kansalaisjärjestöt kutsuttiin mukaan osallistumaan Aseidenriisuntaviikkoon (päätöslauselma 50/72 B). Käytännössä tämä tarkoittaa usein tiedonjakamista ja tapahtumien järjestämistä.

Vuodesta 1979 lähtien aseidenriisuntaviikkoa on vietetty Suomessa säännöllisesti YK-päivän 24.10. yhteydessä.

Miksi aseidenriisuntaviikkoa vietetään?

YK-päivä ja aseidenriisuntaviikko 2007

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin tervehdys YK-päivänä suomeksi ja ruotsiksi

Vuonna 2007 kouluille tarjotaan käyttövalmiita aamunavauksia aseidenriisuntaan ja asevarusteluun liittyen. Niiden avulla koulussa voidaan luontevalla tavalla käsitellä YK-päivää. Henkilökohtaisenkin puheenvuoron ovat pitäneet viisi suomalaista julkisuuden henkilöä. Aamunavaukset ovat ladattavissa tekstiversioina sekä äänitallenteina näiltä sivuilta (osio Aamunavaukset).

Aamunavausten tueksi löytyy aineistoa näiden sivujen Taustaa-osiosta sekä Maailmanpyörä-lehden
numerosta 3/2006 (1,2 mt, pdf)

Tapahtumia Helsingissä ja Tampereella